KEITELEEN KUNTA

                   ▪ Maakunnan korkein työpaikkaomavaraisuus ▪ Kuntatalous tasapainossa

                   ▪ Peruspalvelut kunnossa ▪ Nuorten kannustinraha ▪ Lasten kotihoidontuen kuntalisä 


Facebook_-logo_92x30.jpg

Keiteleen kunta
Facebookissa

Facebook_-logo_92x30.jpg

Keiteleen kirjasto
Facebookissa

Facebook_-logo_92x30.jpg

Liikuntatoimi
Facebookissa


Facebook_-logo_92x30.jpg

Nuorisotoimi
Facebookissa


Facebook_-logo_92x30.jpg

Aholan talomuseo
Facebookissa


Facebook_-logo_92x30.jpg

Etsivä nuorisotyö
Facebookissa
Opiskelijoiden kannustinraha 2016

Tutustu kuntaesitteeseemme!

kuntaesite.jpg

Valmistelussa

KEITELEEN VASTAANOTTOKESKUS

Tiedote_4.4. Keiteleranta.pdf

Vastaanottokeskus lakkautetaan 30.9. mennessä.

Tietoa vastaanottokeskuksesta ja järjestettävistä kursseista:

SPR Keiteleen osasto 

SPR:n Keiteleen osaston Facebook-sivut


HUOM! Sivustolle ladatut pdf-tiedostot eivät avaudu Chrome-selainta käytettäessä. Suosittelemme käyttämään joko Internet Explorer - tai Mozilla Firefox -selainta.

Avoimet työpaikat
 • 5.5.2016 8:00

  Hakuaika 5.5.2016 - 18.5.2016 klo 15:00 mennessä.

  Keiteleen kunta hakee perhevapaan sijaiseksi kotihoidossa tehtävästä työstä kiinnostunutta sairaanhoitajaa.
  Sijaisuus on 1.7.2016-19.5.2017 välisenä aikana.

  Sairaanhoitajan toimii kotihoidon tulosalueella kotisairaanhoidossa ja asumispalveluyksiköissä, yhtenä tiimin jäsenenä. Pääasiallisia työtehtäviä ovat sairaanhoidolliset tehtävät ja lääkehoito, niistä vastaaminen sekä asiakkaiden perushoito ja kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista huolehtiminen. Lisäksi työtehtäviä ovat mm. asiakkaiden toimintakyvyn arvioinnit, neuvonta ja ohjaus, terveydentilan tarkkailu, verikokeet, injektiot ja haavanhoidot.

  Työ on toistaiseksi päivätyötä siten, että työvuorot ajoittuvat klo 7-18 välille.

  Odotamme sinulta:
  - hyvää sairaanhoidon ammatillista osaamista.
  - myönteistä asennetta, innostuneisuutta ja kykyä kuunnella.
  - vahvaa sitoutumista vanhusten hyvinvoinnista huolehtimiseen.
  - asiakaspalveluhenkisyyttä.
  - hyviä vuorovaikutustaitoja.
  - kykyä/halua käyttää erilaisia digitaalisia työvälineitä.
  - hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa.
  - halua olla kehittämässä vanhuspalveluja yhdessä muun työyhteisön kanssa.

  Kelpoisuus määräytyy Lain terveydenhuollon ammattihenkilöistä (28.6.1994) 7 §:n perusteella.
  Palkkaus KVTES:n mukainen. Työsuhteessa noudatetaan 4 kk:n koeaikaa.

  Hakemukset toivotaan lähetettävän ensisijaisesti Kuntarekryn kautta työavain 107239. Mahdolliset kirjalliset hakemukset opinto- ja työtodistuksineen osoitetaan sosiaalilautakunnalle ja toimitetaan osoitteella: Keiteleen kunta, Sosiaalilautakunta, PL 14, 72601 Keitele. Hakemuksia ei palauteta hakijoille. Sähköpostitse hakemukset voi lähettää osoitteeseen:
  maija-leena.huuskonen@keitele.fi

  Tehtävään valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärin todistus terveydentilastaan sekä tilattava rikostaustaote rikosrekisteristä Oikeusrekisterikeskukselta, s-posti; oikeusrekisterikeskus@om.fi, (Laki 955/2011, 6 §).

  Vapaita asuntoja voi tiedustella isännöitsijä Markku Tyniltä, puh. (017) 2731 015 tai 0400-278382, s-posti: markku.tyni@keitele.fi


 • 3.5.2016 13:00

  Kiinteistönhoitaja vastaa kunnan omistamien kiinteistöjen ylläpidosta. Hän tuntee kiinteistön rakennus-, LVIA- ja sähköjärjestelmät niin, että pystyy tekemään itse yksinkertaiset säädöt, pienet huollot, korjaukset ja mittaukset. Kiinteistönhoitaja osallistuu päivystykseen vuorollaan muiden kiinteistönhoitajien ja laitosmiesten kanssa sekä osallistuu myös kunnan keskuskeittiön ruuanjakeluun tarvittaessa ja muihin teknisen toimen tehtäviin.

  Palveluhalukkuuden ja oma-aloitteisuuden lisäksi edellytämme kiinteistönhoitajan ammattitutkintoa tai vankkaa kokemusta kiinteistönhoidon tehtävistä. Kiinteistöjen hoito eri puolilla kuntaa edellyttää oman auton käyttöä.

  Palkkaus määräytyy kunnallisen teknisen sopimuksen mukaisesti. Toimen täytössä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Ennen toimen vastaanottamista on toimeen valitun esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Toimi pyritään täyttämään 1.7.2015 alkaen.
  Hakemukset opinto- ja työtodistuksineen tulee lähettää 20.5.2016 klo 12.00 mennessä Keiteleen kunnan tekniselle lautakunnalle, PL 14, (Äyräpääntie 2 C), 72601 Keitele tai sähköpostilla os. keitele@keitele.fi. Kuoreen/ sp:n otsikkoon merkintä ”Kiinteistönhoitajan toimi”. Hakemuksia ei palauteta. Hakemuksen voi jättää myös työnhaku- ja rekrytointipalvelu Kuntarekry.fi:ssä. Työavain 107020.
 • 3.5.2016 12:00

  Keiteleen Aholan talomuseo on alkuperäisellä paikallaan oleva talomuseo. Museo on avoinna 29.6.-7.8.2016. Haemme museonhoitajaa ensi kesäksi, tarkka työskentelyjakso sovitaan valitun työntekijän kanssa.

  Keskeisiä tehtäviä ovat
  - opastaminen museossa ja kesänäyttelyssä
  - kesätyöntekijän ohjaus
  - kokoelmatietojen siirto WebMusketti -tietokantaan
  - museotyön kehittäminen Paikallismuseon työkirjan suunnitelmien mukaisesti yhteistyössä kunnan kulttuuripalveluiden kanssa

  Työajat: ke-su 11.30 - 18.00. Palkkaus KVTES:n mukaisesti.

  Hakijalta edellytämme
  - museoaineiden opintoja tai aiempaa kokemusta museonhoitajan ja oppaan tehtävistä
  - asiakaspalveluhenkisyyttä
  - WebMusketti-ohjelman hallinta ja kielitaito katsotaan eduksi
  Vapaamuotoinen hakemus ja CV toimitetaan 20.5.2016 klo 15.00 mennessä Kuntarekryn kautta tai kirjastonjohtaja Sirpa Tynille Keiteleen kirjasto- ja kulttuuripalveluihin.


  Sirpa Tyni
  kirjastonjohtaja
  Keiteleen kirjasto- ja kulttuuripalvelut
  Koulutie 1, PL 6, 72601 Keitele
  Puh. 040 764 9904
  Email: sirpa.tyni@keitele.fi
  www.keitele.fi


 • 29.4.2016 9:00

  Keiteleen kunnassa on haettavana koulukuraattorin (SIV 60) opintovapaan sijaisuus ajalle 8.8.2016 - 31.7.2018 EDELLYTTÄEN, ETTÄ OPINTOVAPAA TOTEUTUU.

  Keiteleen, Pielaveden, Tervon ja Vesannon kunnat muodostavat ns. Nilakan kuntien alueen. Alueen asukasmäärä on yhteensä noin 11000. Keiteleen kunta käynnisti 1.1.2012 alkaen yhteistyössä Nilakan kuntien kanssa perheneuvola- ja koulukuraattoritoiminnan. Toiminnassa keskeistä on yhteistyö perheneuvolan, koulukuraattorin, lastensuojelun ja kouluterveydenhuollon kesken. Perheneuvola- ja koulukuraattoritoiminnan palvelut toimivat lähipalveluna jokaisella paikkakunnalla. Keiteleen kunnan palkkaama koulukuraattori toimii Keiteleen, Tervon ja Vesannon alueella. Pielaveden kunta on palkannut 1.8.2015 alkaen oman koulukuraattorin. Jompikumpi koulukuraattoreista toimii oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa tarkoitettuna vastaavana kuraattorina kaikissa alueen kunnissa.

  Koulukuraattorin toimen kelpoisuusehtona on soveltuva AMK-tutkinto tai ylempi korkeakoulututkinto.

  Palkkaus on KVTES:n mukainen. Sijaisuutta täytettäessä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

  Hakemukset tulee toimittaa 11.5.2015 klo 12 mennessä. Hakemukset pyydämme toimittamaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi (työavain 105159).

  Toimen täyttöön liittyvät haastattelut järjestetään 16.-18.5.2016. Haastatteluihin valituille lähetetään erillinen kutsu.

  Todistukset kelpoisuudesta ja työkokemuksesta tulee esittää mahdollisessa haastattelutilaisuudessa. Valitun on ennen vaalin vahvistamista viimeistään 30 päivän kuluttua valitsemispäätöksen tiedoksisaannista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) mukainen rikosrekisteriote.


 • 29.4.2016 9:00

  Mainion palvelusihteerimme siirtyessä uusiin tehtäviin etsimme joukkoomme huipputyyppiä palvelusihteerin toistaiseksi voimassa olevaan toimeen. Voit olla vastavalmistunut tai kokenut ammattilainen - tärkeintä on aito tahto tehdä ja kehittyä työn ja toimintaympäristön mukana.

  Työskentelet yleishallinnon tulosalueella. Työtehtäväsi koostuvat hallinnon toimistotyöstä, asiakaspalvelusta ja viestinnästä. Lisäksi pestiisi kuuluu virtuaalikunnan ICT-koordinointi.

  Kelpoisuusvaatimuksena toimeen on tehtävään soveltuva ammatillinen koulutus. Arvostamme erityisesti tinkimätöntä palveluasennetta ja hyviä ICT-valmiuksia.

  Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Tehtävää täytettäessä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

  Hakemukset tulee toimittaa 13.5.2016 klo 16,00 mennessä sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi (työavain 106640) tai sähköpostitse osoitteeseen airi.kinnunen@keitele.fi.

 • 26.4.2016 9:00

  Nilakan yhtenäiskoulu on lähikoulu kaikille keiteleläisille oppilaille. Olemme kehittäneet
  inklusiivista perusopetusta niin, että Nilakan yhtenäiskoulu on ollut lähikoulu myös vammaisoppilaille.

  Nilakan yhtenäiskoulussa on haettavana päätoimisen tuntiopettajan (SIV 22) tehtävä 1.8.2016 alkaen toistaiseksi.

  Päätoimisen tuntiopettajan (SIV 22) tehtävässä kelpoisuusvaatimuksena on;
  - liikunnan ja terveystiedon aineenopettajan kelpoisuus, jossa eduksi voidaan katsoa luokanopettajan pätevyys
  TAI
  - luokanopettajan kelpoisuus, jossa eduksi voidaan katsoa kaksoiskelpoisuus tai osaaminen terveystiedossa, liikunnassa, kuvaamataidossa tai opinto-ohjauksessa.

  Palkkaus on OVTES:n mukainen. Tehtävää täytettäessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

  Hakemukset tulee toimittaa 11.5.2015 klo 12 mennessä. Hakemukset pyydämme toimittamaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi (työavain 105111).

  Tehtävän täyttöön liittyvät haastattelut järjestetään 16.-18.5.2016. Haastatteluihin valituille lähetetään erillinen kutsu.

  Todistukset kelpoisuudesta ja työkokemuksesta tulee esittää mahdollisessa haastattelutilaisuudessa. Valitun on ennen vaalin vahvistamista viimeistään 30 päivän kuluttua valitsemispäätöksen tiedoksisaannista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) mukainen rikosrekisteriote.


 • 26.4.2016 9:00

  Nilakan yhtenäiskoulu on lähikoulu kaikille keiteleläisille oppilaille. Olemme kehittäneet
  inklusiivista perusopetusta niin, että Nilakan yhtenäiskoulu on ollut lähikoulu myös vammaisoppilaille.

  Nilakan yhtenäiskoulussa on haettavana koulunkäynninohjaajan toimi (vakanssi SIV 49) 1.8.2016 alkaen toistaiseksi.

  Koulunkäynninohjaaja työskentelee varhaiskasvatuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä peruskoulun tehtävissä joustavasti. Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) mukainen tai koulunkäyntiavustajan kelpoisuus.

  Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Toimea täytettäessä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

  Hakemukset tulee toimittaa 11.5.2015 klo 12 mennessä. Hakemukset pyydämme toimittamaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi (työavain 105138).

  Toimen täyttöön liittyvät haastattelut järjestetään 16.-18.5.2016. Haastatteluihin valituille lähetetään erillinen kutsu.

  Todistukset kelpoisuudesta ja työkokemuksesta tulee esittää mahdollisessa haastattelutilaisuudessa. Valitun on ennen vaalin vahvistamista viimeistään 30 päivän kuluttua valitsemispäätöksen tiedoksisaannista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) mukainen rikosrekisteriote. • 26.4.2016 9:00

  Nilakan yhtenäiskoulu on lähikoulu kaikille keiteleläisille oppilaille. Olemme kehittäneet
  inklusiivista perusopetusta niin, että Nilakan yhtenäiskoulu on ollut lähikoulu myös vammaisoppilaille.

  Nilakan yhtenäiskoulussa on haettavana koulunkäyntiavustajan toimi (vakanssi SIV 50) 1.8.2016 alkaen toistaiseksi.

  Koulunkäyntiavustaja työskentelee varhaiskasvatuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä peruskoulun tehtävissä joustavasti. Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annettun lain (272/2005) mukainen tai koulunkäyntiavustajan kelpoisuus.

  Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Toimea täytettäessä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

  Hakemukset tulee toimittaa 11.5.2015 klo 12 mennessä. Hakemukset pyydämme toimittamaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi (työavain 105140).

  Toimen täyttöön liittyvät haastattelut järjestetään 16.-18.5.2016. Haastatteluihin valituille lähetetään erillinen kutsu.

  Todistukset kelpoisuudesta ja työkokemuksesta tulee esittää mahdollisessa haastattelutilaisuudessa. Valitun on ennen vaalin vahvistamista viimeistään 30 päivän kuluttua valitsemispäätöksen tiedoksisaannista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) mukainen rikosrekisteriote. • 26.4.2016 9:00

  Nilakan yhtenäiskoulu on lähikoulu kaikille keiteleläisille oppilaille. Olemme kehittäneet
  inklusiivista perusopetusta niin, että Nilakan yhtenäiskoulu on ollut lähikoulu myös vammaisoppilaille.

  Nilakan yhtenäiskoulussa on haettavana luokanopettajan (vakanssi SIV 04) vuorotteluvapaan 1.8.2016 - 27.1.2017 ja virkavapauden 28.1.2017 - 31.7.2017 sijaisuudet. Vakanssi täytetään tuntiopettajuutena.

  Vuorotteluvapaan sijaiseksi tulee palkata TE-toimistossa työttömänä työnhakijana oleva henkilö. Sijaiseksi voidaan palkata henkilö, joka on
  - ollut työttömänä työnhakijana TE-toimistossa vähintään 90 kalenteripäivää sijaisuutta edeltäneiden 14 kuukauden aikana tai
  - alle 30-vuotias äskettäin ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittanut tai
  - vuorotteluvapaasijaisuuden alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias.

  Voimme huomioida myös hakijat, jotka eivät täytä em. ehtoja.

  Palkkaus on OVTES:n mukainen. Tehtävää täytettäessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

  Hakemukset tulee toimittaa 11.5.2015 klo 12 mennessä. Hakemukset pyydämme toimittamaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi (työavain 105148).

  Tehtävän täyttöön liittyvät haastattelut järjestetään 16.-18.5.2016. Haastatteluihin valituille lähetetään erillinen kutsu.

  Todistukset kelpoisuudesta ja työkokemuksesta tulee esittää mahdollisessa haastattelutilaisuudessa. Valitun on ennen vaalin vahvistamista viimeistään 30 päivän kuluttua valitsemispäätöksen tiedoksisaannista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) mukainen rikosrekisteriote. • 26.4.2016 9:00

  Keiteleen kunta kehittää varhaiskasvatusta ja hakee joukkoonsa lisää osaajia.

  Keiteleen sivistystoimessa on haettavana lastentarhanopettajan toimi (SIV106) 1.8.2016 alkaen toistaiseksi.

  Vakanssia täytettäessä edellytämme erityislastentarhanopettajan tai lastentarhanopettajan kelpoisuutta. Lastentarhanopettaja toimii päiväkodin lapsiryhmässä.

  Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Toimea täytettäessä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

  Hakemukset tulee toimittaa 11.5.2015 klo 12 mennessä. Hakemukset pyydämme toimittamaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi (työavain 105151).

  Toimen täyttöön liittyvät haastattelut järjestetään 16.-18.5.2016. Haastatteluihin valituille lähetetään erillinen kutsu.

  Todistukset kelpoisuudesta ja työkokemuksesta tulee esittää mahdollisessa haastattelutilaisuudessa. Valitun on ennen vaalin vahvistamista viimeistään 30 päivän kuluttua valitsemispäätöksen tiedoksisaannista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) mukainen rikosrekisteriote.


 • 26.4.2016 9:00

  Keiteleen kunnassa on haettavana perhepäivähoitajan toimi (vakanssi SIV 113) 1.8.2016 alkaen toistaiseksi.

  Varhaiskasvatuksessa hoitotarve muuttuu jatkuvasti. Sen vuoksi perhepäivähoitajan tehtävään valitun tulisi tarvittaessa pystyä toimimaan tarvittaessa lastenhoitajana tai ohjaajana varhaiskasvatuksen ja koulun tehtävissä. Kelpoisuusehtona on lastenhoitajan kelpoisuus tai muu vastaava kelpoisuus.

  Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Toimea täytettäessä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

  Hakemukset tulee toimittaa 11.5.2015 klo 12 mennessä. Hakemukset pyydämme toimittamaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi (työavain 105161).

  Toimen täyttöön liittyvät haastattelut järjestetään 16.-18.5.2016. Haastatteluihin valituille lähetetään erillinen kutsu.

  Todistukset kelpoisuudesta ja työkokemuksesta tulee esittää mahdollisessa haastattelutilaisuudessa. Valitun on ennen vaalin vahvistamista viimeistään 30 päivän kuluttua valitsemispäätöksen tiedoksisaannista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) mukainen rikosrekisteriote.Tapahtumalista
Satutunti kirjastossa torstaisin 3-5 vuotiaille (ei koulujen loma-aikoina)
3.9.2015–26.5.2016 9:00–10:00
Satutuntia ei ole kiirastorstaina 24.3.

Poistokirjojen myyntiä kirjastossa
18.4.2016–31.5.2016 0:00–0:00

Lossisaari-Hölkkä
13.5.2016 18:00–20:00

LUKUPIIRI kirjastossa
26.5.2016 13:00–14:30
Luettavana teos Anna Gavalda: Lempi ei ole leikin asia.

Häämusiikkikonsertti kirkossa
29.5.2016 18:00–19:00
Konsertin jälkeen kirkkokuoron järjestämä hääkakku- ja kahvitarjoilu seurakuntatalolla. Ohjelmamaksu 10 €, sis. tarjoilun. HUOM! päivä vaihtunut.

Edellinen 1 2Seuraava
Bannerit
Kansalaisneuvonta