Etusivu»Palvelut»Kulttuuri ja museo
Liitetiedostot
Nimi
Palvelun tarjous.rtf (65,4 kB)

 

 

  
Aholan talomuseo                   Keitele-päivät                


Keiteleen Harrastajateatteri

Kulttuuriasioissa ota yhteyttä:

Keiteleen kunnankirjasto
Koulutie 1, PL 6, 72601 KEITELE
Email:keitele.kirjasto@keitele.fi
www.keitele.fi/kirjasto
Puh.: Asiakaspalvelu (017) 273 1303 tai 040 705 9771
Kirjastonjohtaja p. 040 764 9904

 

Palveluiden hankinta

Jos haluat tarjota palveluasi kulttuuritoimen ostettavaksi, käytä sivun yläreunasta Liitteistä löytyvää lomaketta. Lomakkeen voit palauttaa joko sähköisesti tai postitse.

 

HANKKEET


Tulossa:  Yhteistyötä teatterista – Ylä-Savon teatterialan kehittämishanke

Hankkeen toteuttajina ovat kuntien kulttuuritoimet. Tavoitteena on muodostaa alueen teatteritoimijoille vakaa, niiden kehitystä tukeva toimintaympäristö. Hankkeen kohderyhmänä ovat harrastajateatterit ja edunsaajina erityisesti kuntakeskusten ulkopuolella asuvat ja nuoret kuntalaiset. Tavoitteena on rakentaa johdonmukainen kehityspolku jonka tuloksena on kulttuuritoimijoiden osaamisen kehittäminen ja monipuolisten kulttuuripalveluiden parempi saavutettavuus hankkeen alueella.

 

Ylä-Savon kuntien yhteinen paikallismuseohanke

Ylä-Savon paikallismuseoiden kehittämishankkeen rahoittajina toimivat Suomen kulttuurirahaston Pohjois-Savon rahasto sekä Museovirasto (avustukset museoiden innovatiivisiin hankkeisiin). Hanke on alkanut 1.6.2014 ja kestää vuoden 2015 syksyyn asti. Hankkeen tavoitteena on kehittää Ylä-Savon paikallismuseoiden toimintaa painottaen kokoelmahallintaa sekä museopedagogiikka. Hankkeen aikana laaditaan Ylä-Savon paikallismuseoiden yhteinen kokoelmapoliittinen ohjelma sekä tuotetaan museopedagogista aineistoa museoiden käyttöön. Hanketta hallinnoi Halosten museosäätiö ja hankkeessa työskentelee Ylä-Savon museoamanuenssi FM Anu Alapartanen.

 

Hankkeen tämän vaiheen tavoitteena on mm.
        - kulttuuritoimien ja 3. sektorin välisen yhteistyömallin rakentaminen
- alueellinen kulttuurin kehittäminen ja kulttuuristrategia
- kulttuuripalveluiden tuottamisen uusien mallien kehittäminen ja käyttöönotto
- verkkopalveluiden kehittäminen ja sosiaalisen median käyttö
- kulttuurikasvatusohjelmien vakiinnuttaminen ja laajentaminen
  varhaiskasvatuksen puolelle


 Hyvinvointia ja elinvoimaa ikäihmisille Ylä-Savon aluetaiteilija-hanke

Hyvinvointia ja elinvoimaa ikäihmisille – Ylä-Savon aluetaiteilija-hankkeen pyrkimyksenä on ehkäistä syrjäytymistä, selvittää palvelujen tarvetta, etsiä uusia toimintamalleja ja yhteistyötahoja. Aluetaiteilija tuottaa konkreettista tekemistä ikäihmisille kylillä, hoitolaitoksissa ja palveluasumisessa. Aluetaiteilijan työssä on aloittanut Leena Mulari.


 
YLÄSAVON KUNTIEN YHTEINEN KULTTUURITOIMINNAN KEHITTÄMISHANKE 8.4.2013-28.2.2014

Tehhään yhessä 1 -hanke on päättynyt. Hankkeen tuloksia pääsee tutkimaan klikkaamalla otsikkoa. Hankkeessa ovat olleet mukana kaikki Ylä-Savon kunnat ja kunkin kunnan kulttuurivastaava toimi osaltaan hankkeen taustatukena ja koordinoijana. Lisäksi hankkeessa työskenteli kuntien yhteinen kulttuurikoordinaattori Ann-Mari Karvinen, joka toteutti yhdessä kuntien, järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa hankkeen toimenpiteitä.

 

TYÖTÄ TEATTERISTA

-hanke on päättynyt 30.4.2014. Hankkeen tuloksia voi tarkastella klikkaamalla otsikkoa.

  

 

RAHOITUSLÄHTEITÄ ERITYISESTI KULTTUURITOIMINTAANYhdistyksen perustoimintaan, työllistämiseen ja erilaisiin projekteihin on tarjolla monenlaisia rahoitusmahdollisuuksia. Näiden seuraamiseen kannattaa valita yhdistyksestä vastuuhenkilö tai työpari ja tarkastella rahoitusmahdollisuuksia yhdistyksen toiminnan suunnitteluvaiheessa. Esimerkiksi syyskokouksessa seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaa tehtäessä on syytä käydä läpi myös suunniteltuun toimintaan haettava rahoitus. Rahoituksen hakeminen on pitkäjänteinen prosessi. Hakemuksen lähettämisestä rahoituspäätöksen saamiseen voi mennä puolisen vuotta. Ole siis ajoissa hereillä.

 

 

Kulttuuripalveluiden myynti

 

Oman kulttuuripalvelun kehittäminen myytäväksi tuotteeksi kannattaa. Esim. hyvän tarjouksen tekemistä voit harjoitella tämän oppaan kautta: (työtä teatterista verkkojulkaisu, liitteenä)

Ylä-Savon alueen kunnat ostavat ajoittain pienimuotoisia kulttuuripalveluita, esim. esiintymisiä tapahtumiin tai kulttuuriohjelmaa kouluille, päiväkodeille tai vanhuksille. Kaikkien yläsavolaisten kuntien sivuilla on tarjouslomake, jolla voit tarjota omaa palveluasi kuntien ostettavaksi. Lomakkeet löytyvät täältä:

IISALMI http://www.iisalmi.fi/Suomeksi/Palvelut/Kulttuuripalvelut/Kulttuuritoimi

KEITELE http://www.keitele.fi/Suomeksi/Palvelut/Kulttuuri-ja-museo

KIURUVESI http://www.kiuruvesi.fi/Suomeksi/Palvelut/Kulttuuritoimi/Yhdistystoiminta

LAPINLAHTI http://www.lapinlahti.fi/fi/Kulttuurin-harrastajat

PIELAVESI http://www.pielavesi.fi/Suomeksi/Palvelut/Sivistyspalvelut/Kulttuuri-ja-museo

SONKAJÄRVI http://www.sonkajarvi.fi/Suomeksi/Palvelut/Kulttuuri

 

Jos olet esiintyvien alojen ammattitaiteilija, saatat löytää uusia asiakkuuksia esim. tälle sivustolle rekisteröitymällä:

http://esitystori.fi/ohjeet.php

Muillakin taiteen aloilla on myös taiteilijapankkeja, joiden kautta teosten tilaajat löytävät tarvitsemansa taiteilijan helpommin. Muutamia esimerkkejä:

http://www.amusa.fi/fin/kulttuurin_tekijat/?search

http://penttilanrantataide.fi/taiteilijat/

http://www.tampere.fi/vuores/taideyhteistyo.html

http://www3.jkl.fi/kulttuuri/aitta/taiteilijapankki/

http://www.pakka.fi/

Yhteisörahoitus:

Uusi rahoituksen keräämisen tapa esimerkiksi kulttuuriprojekteihin on yhteisörahoitus. Siitä lisätietoja esim. täältä: http://mesenaatti.me/
  

Avustukset
Kuntien kulttuuriavustukset: Kuntien omat kulttuuriavustukset ovat mittakaavaltaan melko maltillisia muiden rahoituslähteiden mahdollisuuksiin verrattuna. Tietoa oman kunnan kulttuuriavustuksista löytyy yleensä kunnan kulttuuritoimen sivuilta. Hakuajoista tiedotetaan yleensä paikallisessa lehdessä kunnan omien sivujen lisäksi.

Keiteleen kunnan avustuksista löytyy tietoa täältä.

 

Muut kulttuuriavustukset: Kannattaa seurata oman alan / toiminnan kannalta kiinnostavia rahoituksia. Erityisen hyvin tehty vinkkausviesti pohjoissavolaisille kulttuurin tekijöille on tässä: http://www.luovasavo.info/