Etusivu»Palvelut»Kulttuuri ja museo
Liitetiedostot

 

 

  
Aholan talomuseo                   Keitele-päivät                


Keiteleen Harrastajateatteri

Kulttuuriasioissa ota yhteyttä:

Keiteleen kunnankirjasto
Koulutie 1, PL 6, 72601 KEITELE
Email:keitele.kirjasto@keitele.fi
www.keitele.fi/kirjasto
Puh.: Asiakaspalvelu (017) 273 1303 tai 040 705 9771
Kirjastonjohtaja p. 040 764 9904

 

Palveluiden hankinta

Jos haluat tarjota palveluasi kulttuuritoimen ostettavaksi, käytä sivun yläreunasta Liitteistä löytyvää lomaketta. Lomakkeen voit palauttaa joko sähköisesti tai postitse.

 

HANKKEET

 

Ylä-Savon kuntien yhteinen paikallismuseohanke

Ylä-Savon paikallismuseoiden kehittämishankkeen rahoittajina toimivat Suomen kulttuurirahaston Pohjois-Savon rahasto sekä Museovirasto (avustukset museoiden innovatiivisiin hankkeisiin). Hanke on alkanut 1.6.2014 ja kestää vuoden 2015 syksyyn asti. Hankkeen tavoitteena on kehittää Ylä-Savon paikallismuseoiden toimintaa painottaen kokoelmahallintaa sekä museopedagogiikka. Hankkeen aikana laaditaan Ylä-Savon paikallismuseoiden yhteinen kokoelmapoliittinen ohjelma sekä tuotetaan museopedagogista aineistoa museoiden käyttöön. Hanketta hallinnoi Halosten museosäätiö ja hankkeessa työskentelee Ylä-Savon museoamanuenssi FM Anu Alapartanen.

 

Hankkeen tämän vaiheen tavoitteena on mm.
        - kulttuuritoimien ja 3. sektorin välisen yhteistyömallin rakentaminen
- alueellinen kulttuurin kehittäminen ja kulttuuristrategia
- kulttuuripalveluiden tuottamisen uusien mallien kehittäminen ja käyttöönotto
- verkkopalveluiden kehittäminen ja sosiaalisen median käyttö
- kulttuurikasvatusohjelmien vakiinnuttaminen ja laajentaminen
  varhaiskasvatuksen puolelle


YLÄSAVON KUNTIEN YHTEINEN KULTTUURITOIMINNAN KEHITTÄMISHANKE 8.4.2013-28.2.2014

Tehhään yhessä 1 -hanke on päättynyt. Hankkeen tuloksia pääsee tutkimaan klikkaamalla otsikkoa. Hankkeessa ovat olleet mukana kaikki Ylä-Savon kunnat ja kunkin kunnan kulttuurivastaava toimi osaltaan hankkeen taustatukena ja koordinoijana. Lisäksi hankkeessa työskenteli kuntien yhteinen kulttuurikoordinaattori Ann-Mari Karvinen, joka toteutti yhdessä kuntien, järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa hankkeen toimenpiteitä.

 

TYÖTÄ TEATTERISTA

-hanke on päättynyt 30.4.2014. Hankkeen tuloksia voi tarkastella klikkaamalla otsikkoa.

  

 

RAHOITUSLÄHTEITÄ ERITYISESTI KULTTUURITOIMINTAANYhdistyksen perustoimintaan, työllistämiseen ja erilaisiin projekteihin on tarjolla monenlaisia rahoitusmahdollisuuksia. Näiden seuraamiseen kannattaa valita yhdistyksestä vastuuhenkilö tai työpari ja tarkastella rahoitusmahdollisuuksia yhdistyksen toiminnan suunnitteluvaiheessa. Esimerkiksi syyskokouksessa seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaa tehtäessä on syytä käydä läpi myös suunniteltuun toimintaan haettava rahoitus. Rahoituksen hakeminen on pitkäjänteinen prosessi. Hakemuksen lähettämisestä rahoituspäätöksen saamiseen voi mennä puolisen vuotta. Ole siis ajoissa hereillä.
 

Kulttuuripalveluiden myynti:
Avustusten lisäksi oman kulttuuripalvelun kehittäminen myytäväksi tuotteeksi kannattaa. Voit harjoitella esim. Työtä teatterista-oppaan kautta (löytyy Liitetiedostoista tämän sivun ylälaidasta).
Ylä-Savon alueen kunnat ostavat ajoittain pienimuotoisia kulttuuripalveluita, esim. esiintymisiä tapahtumiin tai kulttuuriohjelmaa kouluille, päiväkodeille tai vanhuksille. Kaikkien yläsavolaisten kuntien sivuilla on tarjouslomake, jolla voit tarjota omaa palveluasi kuntien ostettavaksi. Lomakkeet löytyvät täältä:
Vieremä:
 

Yhteisörahoitus:
Uusi rahoituksen keräämisen tapa esimerkiksi kulttuuriprojekteihin on yhteisörahoitus. Siitä lisätietoja esim. täältä: http://mesenaatti.me/
  

Avustukset
Kuntien kulttuuriavustukset: Kuntien omat kulttuuriavustukset ovat mittakaavaltaan melko maltillisia muiden rahoituslähteiden mahdollisuuksiin verrattuna. Tietoa oman kunnan kulttuuriavustuksista löytyy yleensä kunnan kulttuuritoimen sivuilta. Hakuajoista tiedotetaan yleensä paikallisessa lehdessä kunnan omien sivujen lisäksi.

Keiteleen kunnan avustuksista löytyy tietoa täältä.

 

Muut kulttuuriavustukset: Kannattaa seurata oman alan / toiminnan kannalta kiinnostavia rahoituksia. Erityisen hyvin tehty vinkkausviesti pohjoissavolaisille kulttuurin tekijöille on tässä: http://www.luovasavo.info/