Blogi

Hyvää työtä ja käräytettyjä kavereita

27.10.2017 15:00

Keiteleen kunta on ollut mukana Kuntaliiton Arttu 2-tutkimushankkeessa muutaman vuoden ajan. Kuntaliiton koordinoima ARTTU2-tutkimusohjelma selvittää kunnissa toteutettujen ja tulevien uudistusten tuomien muutosten vaikutuksia kuntiin ja kuntalaisiin. Ohjelma käynnistyi loppuvuodesta 2014, ja se kestää alkukevääseen 2018. Tutkimusohjelmassa on mukana 40 tutkimuskuntaa, jotka edustavat erikokoisia ja -tyyppisiä kuntia eri puolilta Suomea. Pohjois-Savosta on Keiteleen lisäksi mukana Rautalammin kunta.

Suurinta kiinnostusta on luonnollisesti herättänyt kuntalaiskyselyt. Vuosina 2015 ja 2017 toteutettujen kyselyjen tulokset ovat odotettuja myös kunnissa, antaahan ne varsin kattavasti palautteen toiminnasta kuntalaisten näkökulmasta. Kahden vuoden välein toistettuna kyselyiden tulokset myös vaikuttavat kunnan suunnitelmiin ja päätöksentekoon. Linjaa on hyvä tarkistaa todetun kehityksen perusteella ja ei-toivottavat kehityskulutkin tulevat näkyviin.

Vuoden 2017 kuntalaiskysely toteutettiin keväällä ja tulokset saimme tällä viikolla. Pääsääntöisesti voidaan sanoa, että asiat ovat pääsääntöisesti varsin hyvällä mallilla, keiteleläiset kokevat elämäntilanteessa hyväksi ja osallistuvat erilaisiin toimintoihin keskimääräistä aktiivisemmin. Kunnan päätöksentekoon ja asioiden hoitoon luotetaan Keiteleellä paljon, vaikka kriittiset äänet ovat yhteiskunnassamme voimakkaasti vahvistuneet.

Kuntapalveluista saamme olla ylpeitä. Sosiaali- ja terveyspalvelut ylittävät kuntalaisten näkemyksen mukaan selkeästi tutkimuskuntien keskiarvon. Palvelun laatu ja saatavuus on hyvää ja kuntalaisten luottamus julkiseen terveydenhuoltoon on korkealla. Lapsiin liittyvät palvelut päivähoito, esiopetus, aamu- ja iltapäivätoiminta sekä koulu ovat arvostettu todella korkealle kuntalaisten keskuudessa. Aivan kirkkaimpaan kärkeen kiilaa kirjastopalvelut, joiden laatua hyvänä ja erittäin hyvänä pitävien kuntalaisten osuus on yli 96 %. Voimme siis varmuudella sanoa, että meillä on erinomaiset palvelut. Toivottavasti me kaikki osaamme arvostaa ja muistaa antaa palautetta myös arjessa näille erinomaisen työn tekijöille.

Kunnalliseen infraankin liittyvät palvelut ylittävät keskiarvon, mutta kunnan murheenkryynit – joukkoliikenne ja tiestö – näkyvät vastauksissa negatiivisina. Joukkoliikenteen saatavuus ja tiestön kunnossapito on heikkoa. Kunta on tarttunut tiestön kunnostukseen 7-vuotisella peruskorjaussuunnitelmalla, mutta se ei yksin riitä. Tarvitsemme myös ELYn mukaan siihen, että valtion hallussa olevat päätiet saadaan kuntoon.

Eikö vain ole mukavaa luettavaa? Monia palveluita olisin voinut omassa, kuntalaisen ja palvelun käyttäjänkin, roolissa kovasti kehua, mutta oman pesän kehumista ei pidetä yleisesti ottaen erityisen uskottavana. Juuri se tässä hienoa onkin, että nämä arvioinnit ovat tulleet juuri heiltä, joita varten kuntatyötä päivittäin tehdään. On tärkeää huomata se hyvä, jota usein saatamme pitää itsestäänselvyytenä.

Tästä syystä otimme kunnassa käyttöön myös pienen kampanjoinnin hyvän työn esiin nostamiseksi. Työkaverit ovat saaneet käräytellä toisiaan erinomaisesta asenteesta, hyvästä laadusta, asiakaspalvelusta tai mistä vain, joka ylittää normaalit odotukset. Saimme näkyviin kymmeniä huipputyyppejä, jotka luovat hyvää palvelua kuntalaisille ja positiivista fiilistä työyhteisöön. Tällä kertaa palkitsimme Straniuksen Sepon ja Qvickin Pirjon. Uskon, että myös palveluiden käyttäjät ovat huomanneet heidän tekemän hyvän työn, sen verran vahvat ovat kuntalaistenkin arviot heidän tehtäväalueistaan.


Tiedostot