Blogi

Keiteleen talousarviovuosi 2019 reilusti positiivinen

3.12.2018 18:00

Keiteleen kunnanhallitus käsitteli talousarvioehdotuksen vuodelle 2019 kokouksessaan tänään. Valtuuston hyväksyttäväksi esitetään talousarviota, joka on tulokseltaan lähes 700 000 euroa ylijäämäinen. Investointeja vuodelle 2019 on suunniteltu reilulla kahdella miljoonalla eurolla, nettomääräisesti 1,3 miljoonaa euroa.


Keiteleen kunta lähtee talousarviovuoteen tilanteessa, jossa talouden tasapainottaminen on keskiössä. Vuoden 2017 tilinpäätöksen jälkeen kunnan taseessa on vajaa 600 000 euroa kattamatonta alijäämää ja vuosi 2018 jäänee alijäämäiseksi. Rajut vaihtelut kunnan verotuloissa ja valtionosuuksissa ovat aiheuttaneet merkittävää haastetta toimintojen sopeuttamisessa. Kuluvan talousarviovuoden tulopohja jäänee noin 300 000 euroa alle budjetoidun – syynä ovat kilpailukykysopimuksen ennakoimattomat vaikutuksen kuntien verokertymään. Vuodelle 2019 on kuitenkin luvassa valoa. Verotulojen viime vuosien pudotus vahvistaa reilusti Keiteleen valtionosuuksia. Kuluvan vuoden toteutumaan verrattuna valtionosuuden nousevat peräti 8 %. Verotuloihin ennakoidaan 1,6% kasvua.


Kuntatalouden toimintamenoissa näkyy talouden tasapainotusohjelman vaikutus. Menojen arvioidaan kasvavan vain noin 0,5%, joka syntyy käytännössä palveluiden oston kustannuspaikalla. Rahoituskustannukset pysyvät samalla tasolla edelliseen vuoteen verrattuna ja näin kunnan vuosikate muodostuu reilun 1,2 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi.


Talousarvion yhteydessä valtuuston hyväksyttäväksi tulee myös Kuntalain vaatima talouden tasapainotusohjelma. Tasapainotusohjelman tavoitteissa merkittävin rooli on henkilöstö- ja tilakustannuksissa. Irtisanomisia tai lomauttamisia ei ole luvassa, mutta muutamien eläköityvien tai muutoin vapaaksi jäävien tehtävien osalta pyritään sisäisiin tehtävämuutoksiin. Tilakustannuksia pienentävät uusitut vuokratilojen sopimukset. Palvelutaso säilyy kokonaisuudessaan ennallaan eikä verotukseen esitetä muutoksia. Tasapainotusohjelman mukaan kunnan tase kääntyy ylijäämäiseksi vuoden 2020 aikana.


Vuonna 2019 Keitele toteuttaa kuntastrategiaansa. Kunnan toiminnan pohjana on vahva talous ja tavoitteena hyvinvoiva kuntalainen viihtyisässä ympäristössä. Kuntapalveluissa jatketaan palveluiden ennakoivaa kehittämistä, mikä näkyy esimerkiksi lasten ja nuorten palveluissa elämänkaaren nivelvaiheiden erityisenä tukemisena. Tästä esimerkkinä olkoon varhaiskasvatuksen ja esikoulun välisen muutosvaiheen tukeminen, koululaisten koulunkäynnin tukemiseen lisätty tsemppiohjaajan resurssi ja aikuisväestön entistä kattavammat liikuntapalvelut niin kunnan kuin kansalaisopistonkin toiminnan kautta.


Viihtyisyyteen ja ympäristön kehittämiseen on talousarviovuodelle merkittävät panostukset. Kunnan keskustan elävöittämiseen paneutuu Uudistuvat elinvoimataajamat-hanke, jossa kuntalaiset pääsevät vaikuttamaan torialueen ja uuden virkistysreitin suunnitteluun ja toteutukseen. Urheilupuisto-hankesuunnitelma on kolmivuotinen, joka alkaa vuonna 2019 tekojään rakentamisella. Kokonaisuuteen kuuluu jään kattaminen, uusi kuntosali ja liikuntapaikkojen huoltotilat. Erityistä huomiota on kiinnitetty hankkeiden energiaratkaisuihin, joissa pyritään tehokkaaseen uudistuvan energian käyttöön ja esimerkiksi lämmön talteenottoon. Tiestön osalta peruskorjausohjelma jatkuu ja lisäksi teollisuusalueen liikennejärjestelmien parantamiseen on rakentumassa noin 500 000 euron hanke, johon haetaan rahoitusta Pohjois-Savon Liitolta.


Kulttuuripuolen pitää kiireisenä kunnan 140-vuotinen juhlavuosi. Juhlavuoden tapahtumia toteutetaan laajassa yhteistyössä eri yhteisöjen ja hankkeiden kanssa. Juhlavuoden ensimmäinen tapahtuma on Uuden Vuoden vastaanotto ilotulituksineen ja heti tammikuulla järjestettävät koko kylän hyvinvointimessut. Kaiken kaikkiaan erilaisia tapahtumia tavoitellaan järjestettävän vuoden aikana 140 kpl. Kunnan juhlavuoden pääjuhla järjestetään syyskuun viimeisenä viikonloppuna.


Keiteleen vuosi 2019 on siis täynnä toimintaa ja strategian mukaista hyvinvoinnin, yhteisöllisyyden ja elinvoiman vahvistamista. Pienen kunnan voimavara on sen ihmisistä kumpuava tahto rakentaa yhteistä hyvää ja se on Keiteleellä tunnetusti vahvaa. Toivottavasti olemme vuoden päästä jälleen lähempänä visiotamme olla yrittäjyydestä kasvava onnellisten ihmisten mutkaton kotikunta.