Asumispalvelut

piha.jpg

Kun kotiin annettavien palveluiden avulla ei enää selviydy omassa kodissa, vaihtoehtoina ovat ryhmäkoti, perhehoito ja tehostettu palveluasuminen. Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu asiakkaille, jotka tarvitsevat hoivaa tai valvontaa ympäri vuorokauden.

Ensisijaisesti asumispalveluita järjestetään kunnan omissa yksiköissä. Mikäli kunnan järjestämien palveluiden piirissä ei ole tilaa tai palvelu ei ole hoidontarpeeseen nähden riittävää, järjestetään asumispalvelu ostopalveluna.

Yhteystiedot

Pirjo Qvick

Palveluvastaava; kotihoito, tukipalvelut

Pohjois-Savon hyvinvointialue puhelinvaihde

Susanna Suomela

Palveluvastaava; Iäkkäiden asumispalvelut ja vammaispalvelut