Kotihoito

kädet.jpg

Kotihoito tukee henkilöitä, jotka eivät arkielämässä pärjää omassa kodissaan itsenäisesti, omaisten avulla tai muiden palvelujen turvin. 

Kotihoidon tukipalvelut (mm. ateria-, turva-, asiointi-, kylvetys-, ja saattajapalvelu) ovat asukkaan päivittäistä selviytymistä tukevia palveluja.

Yksityiset tuottavat iäkkäiden siivouspalvelut. Sosiaalipalveluihin oikeutetuilla ikääntyneillä siivouspalvelu on alv-verovapaata palvelua ja asiakkaalla on mahdollisuus hakea kotitaloustyön verovähennystä siivouspalvelun kustannuksiin. Yli 75-vuotiaita koskee myös Sirkka Ikäläisen testamenttihankkeen etuudet, kts. tarkemmat tiedot täältä.

Kotipalvelun avulla ikäihminen elää itsenäistä ja virikkeellistä elämää kotona omaistensa ja muiden läheistensä turvin. Palvelu on asiakkaan auttamista niissä päivittäisissä toiminnoissa, joista hän ei itse selviydy.

Kotisairaanhoito on tarkoitettu henkilöille, jotka sairautensa tai toimintakykynsä alentumisen vuoksi eivät voi käyttää muita avoterveyden- ja sairaanhoidon palveluja. Kotisairaanhoitajan käynnit asiakkaan luona ovat pääasiassa hoito- ja palvelusuunnitelmaan perustuvia.

 

ikkuna.jpg

Yhteystiedot

Anna-Mari Eskelinen

fysioterapeutti

Anne Järvinen

Kotisairaanhoito, sairaanhoitaja; vastuualue: Hamula, Kummunkylä, Vesannontie ja Koutajärvi

Marja Huuskonen

Kotisairaanhoito, sairaanhoitaja; Vastuualue: vanhustentalot, Kotikuja ja sen lähialueet

Marjo Saastamoinen

Kotisairaanhoito, vastuualue: Pohjois-Keitele, Hemminki, Pahkamäki sekä keskustasta Sepäntien, Osmontien ja Äyräpääntien alueet.

Marjut Hirviheimo

vastaava sairaanhoitaja, vt.

Pirjo Qvick

Palveluvastaava; kotihoito, tukipalvelut