Omaishoidon tuki

Ikääntyneen, pitkäaikaissairaan tai vammaisen henkilön kotona hoitamista varten voidaan myöntää omaishoidon tukea. Tukeen kuuluu hoitajalle maksettava hoitopalkkio sekä palveluita, joilla turvataan hoitajalle vapaa-aikaa hoitotyöstä. Rahallinen tuki on hoitajalle verotettavaa ja osalle myös eläketurvaan oikeuttavaa tuloa. Omaishoidon tuki myönnetään palvelutarpeen selvittämisen perusteella ja siitä tehdään päätös.

Omaishoidon tuki haetaan kotihoitopalvelujen hakemuslomakkeella.

  

omaishoito.jpg

 


Yhteystiedot

Pohjois-Savon hyvinvointialue puhelinvaihde

Pohjois-Savon hyvinvointialueen Ikäkeskuksen neuvonta

Taija Siitari

Palveluvastaava: palveluohjaus ja omaishoidon tuki