Päiväkeskustoiminta

koti2.jpg

Päiväkeskustoiminta on ennaltaehkäisevää toimintaa, jolla tuetaan iäkkäiden toimintakykyä, omatoimisuutta ja kotona asumista.

Toiminta on tarkoitettu kotona asuville muistisairaille, omaishoidettaville ja iäkkäille, jotka tarvitsevat tukea osallistuakseen kodin ulkopuoliseen toimintaan. Päiväkeskustoiminnalla tuetaan myös omaishoitajien jaksamista.  

Yhteystiedot

Pirjo Qvick

Palveluvastaava; kotihoito, tukipalvelut

Pohjois-Savon hyvinvointialue puhelinvaihde

Päiväkeskus / vanhustentalojen kerhohuone

Äyräpääntie 11, alakerta