Päiväkeskustoiminta

koti2.jpg

Päiväkeskustoiminta on ennaltaehkäisevää toimintaa, jolla tuetaan iäkkäiden toimintakykyä, omatoimisuutta ja kotona asumista.

Toiminta on tarkoitettu kotona asuville muistisairaille, omaishoidettaville ja iäkkäille, jotka tarvitsevat tukea osallistuakseen kodin ulkopuoliseen toimintaan. Päiväkeskustoiminnalla tuetaan myös omaishoitajien jaksamista.

Päiväkeskustoiminta on nyt tauolla koronan takia.(Päivitetty 26.8.2020)

 

 

Yhteystiedot

Pirjo Qvick

Palveluvastaava; kotihoito, tukipalvelut

Päiväkeskus / vanhustentalojen kerhohuone

Äyräpääntie 11, alakerta