Sosiaalityö ja taloudellinen tuki

Sosiaalihuolto järjestää sosiaalipalveluja, joilla edistetään ja ylläpidetään yksilön, perheen ja yhteisön toimintakykyä, sosiaalista hyvinvointia, turvallisuutta ja osallisuutta.

Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamiehelle voi soittaa maanantaista torstaihin klo 9 -11.30.  Yhteystiedot ja lisätietoja tästä linkistä.

Palvelu on maksutonta ja tapahtuu Kuopiosta käsin.

Asiamies neuvoo asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa ja eri oikeuksien vireillepanossa, avustaa tarvittaessa muistutuksen tekemisessä ja tiedottaa palvelunkäyttäjien oikeuksista. Sosiaaliasiamies toimii tarvittaessa sovittelijana viranomaisen ja palvelunkäyttäjän välillä ja toimii muutoinkin palvelunkäyttäjien oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi. Asiamies seuraa palvelunkäyttäjien oikeuksien ja aseman kehitystä ja antaa siitä vuosittain selvityksen kunnanhallitukselle.

 

suojatie.jpg