Asiakasmaksut ja laskutus

Mikäli sinulla herää kysyttävää sosiaalipalveluiden asikasmaksua koskien, otathan ensisijaisesti yhteyttä sosiaalitoimistoon.

Voit ottaa yhteyttä puhelimitse 0400 677 331 (vammais- ja erityispalvelut, päihdehuollon asumispalvelut, sosiaalitoimen vuokrat ja sosiaalitoimen yleislaskutus) tai 040 551 9651 (ikääntyneiden kotihoidon, asumispalveluiden, tukipalveluiden ja kotisairaanhoidon laskut, lyhytaikaishoidon laskut, omaishoitajan lakisääteisen vapaan laskut) tai sähköpostitse etunimi.sukunimi(at)keitele.fi

 

Tyytymätön asiakasmaksuun?

Perittävät asiakasmaksut määräytyvät asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisesti. Jos kuitenkin olet tyytymätön asiakasmaksuun, voit tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Ohjeen oikaisuvaatimuksen tekemiseen löydät sivun oikeasta reunasta.

 

Asiakasmaksun alentaminen ja perimättä jättäminen (11 §)

Asiakasmaksulain 11 § säädetään, että sosiaalihuollon palveluista määrättyä maksua tulee alentaa tai jättää kokonaan perimättä, jos maksun periminen vaarantaa asiakkaan tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista. 

Maksun alentamisen ja perimättä jättämisen tulee olla ensisijaista toimeentulotukeen nähden.

Asiakasmaksun alentamista tai perimättä jättämistä koskevan anomuksen voit toimittaa kunnan sosiaalitoimistoon. 

 

Maksukatto

Maksukattoa koskevat muutokset tulevat voimaan 1.1.2022. Maksukattoa laajennetaan suun terveydenhuollosta, terapiasta, tilapäisestä kotisairaanhoidosta sekä tietyistä etäpalveluista perittäviin asiakasmaksuihin. Jatkossa maksukattoa kerryttävät myös asiakasmaksut, joiden suorittamiseen on myönnetty toimeentulotukea. Asiakkaan on seurattava itse maksukaton täyttymistä.