Perheoikeudelliset asiat
Isyyden selvittäminen

Isyyden selvittäminen on tarpeen, mikäli lapsen vanhemmat eivät ole avioliitossa lapsen syntyessä.

Ennen lapsen syntymää isyys voidaan selvittää äitiysneuvolassa, mikäli kumpikin vanhempi on varma miehen isyydestä.
Isyytensä tunnustanut mies voi peruuttaa/äiti tai muu mies voi kiistää ennakollisen tunnustamisen kirjallisesti lastenvalvojalle viimeistään 30. päivänä lapsen syntymästä.

Lapsen syntymän jälkeen isyys voidaan selvittää lastenvalvojan luona, mikäli lapsen isyysasiaa ei ole hoidettu neuvolassa. Lastenvalvojaan voi olla yhteydessä myös, mikäli lapsi syntyy avioliiton aikana eikä aviomies ole lapsen isä.
Isyys vahvistetaan maistraatissa.

Huolto- asumis- ja tapaamisoikeus

Vanhemmat voivat tehdä sosiaalitoimistossa lastenvalvojan luona ja vahvistamana sopimuksen lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta.

Elatus

Lapsella on oikeus riittävään elatukseen 18-ikävuoteen saakka. Elatuksesta vastaavat vanhemmat. Elatuskykyä arvioitaessa huomioidaan molempien vanhempien elatuskyky ja lapsen elatuksen tarve. Lastenvalvoja vahvistaa vanhempien laatiman elatussopimuksen.

Valvotut ja tuetut tapaamiset sekä valvotut vaihdot

Palvelut järjestetään lastenvalvojan vahvistaman sopimuksen tai oikeuden päätöksen perusteella. Palvelu on asiakkaalle maksutonta.

Adoptioneuvonta

Adoptioneuvontaa hoitaa:                  
Pelastakaa lapset ry:n Itä-Suomen aluetoimisto
Länsikatu 15, rakennus 4A, 4krs.
80110 JOENSUU
Puhelin 010 843 5180

Adoptioasioissa voi ottaa suoraan yhteyttä Pelastakaa Lapset ry:n Itä-Suomen aluetoimistoon, jolloin he pyytävät maksusitoumusta Keiteleen sosiaalitoimelta. Vaihtoehtoisesti voi ensin ottaa yhteyttä Keiteleen sosiaalitoimiston sosiaalityöntekijään, joka neuvoo ja auttaa lapseksiottamista koskevissa asioissa.

Vanhemmuussuunnitelma tueksi ja apuvälineeksi eron jälkeiseen vanhemmuuteen

Vanhemmuussuunnittelma-video

Vanhemmuussuunnittelma


Yhteystiedot

Jutta Hiltunen

sosiaaliohjaaja, työikäisten palvelut lastenvalvoja

Pohjois-Savon hyvinvointialue puhelinvaihde