Päihteet ja mielenterveys
 

Nilakan kunnissa (Pielavesi, Keitele, Vesanto, Tervo) toimii yhteinen päihde- ja mielenterveystyöntekijä. Hän on tavattavissa Keiteleellä torstaisin.

Mielenterveyspalveluihin kuuluvat ohjaus, neuvonta ja tarpeenmukainen psykososiaalinen tuki, kriisitilanteiden psykososiaalinen tuki sekä kuntoutus- ja asumispalvelut.

Sosiaalihuollon päihdetyöhön kuuluu ohjaus ja neuvonta; päihteiden ongelmakäyttäjille, heidän omaisilleen ja muille läheisilleen suunnatut sosiaalihuollon erityispalvelut; muut päihteettömyyttä tukevat tai päihteiden ongelmakäytön vuoksi tarvittavat sosiaalipalvelut. Raskaana olevalla henkilöllä on oikeus saada välittömästi riittävät päihteettömyyttä tukevat sosiaalipalvelut.  

Mielenterveyspalvelut Keiteleen terveysasemalla

Mielenterveyspalveluista saa tukea elämän kriisitilanteisiin ja hoitoa mielenterveysongelmiin. Mielenterveystoimistoon voi hakeutua itse, lääkärin lähetteellä tai muuten ohjattuna. Asiakkaalle tehdään hoidon tarpeen arvointi ja hoitosuunnitelma. Psykiatrin vastaantolle varataan aika mielenterveyshoitajan kautta. 

Mielenterveysneuvola: p. 017 171 154, ajanvaraus/puhelinaika klo 8-9
Psykologi p. 017 171 018

Yhteystiedot

Kaisu Hytönen

vt. sosiaalityöntekijä, lastenvalvoja

Sari Jauhiainen

Nilakan alueen päihdetyöntekijä, sosiaaliohjaaja