Sosiaalinen tuki ja toimeentulo

Sosiaalityöntekijä/sosiaaliohjaaja antavat neuvoja ja ohjausta sosiaaliturvaetuuksista ja sosiaalipalveluista. Apu voi olla auttamista toimeentulohakemusten tekemisessä, asunnon hakemisessa, asunnottomuudessa, (esim. vuokravelat) ohjausta ja neuvontaa taloudellisissa vaikeuksissa (esim. velka-asioissa).

Keskusteluapua ja ohjausta annetaan myös päihde- ja mielenterveysongelmissa sekä erilaisissa kriisitilanteissa (avioero, häätö, läheisen kuolema) keskusteluapua. Toimeentuloa pyritään turvaamaan myös selvittelemällä työllistymisen esteitä, työ- ja koulutuspaikkoja sekä tukemalla työhön, työkokeiluun tai kuntouttavaan työtoimintaan osallistumisessa yhteistyössä Kelan ja Te-toimiston kanssa.

tie.jpg

Yhteystiedot

Jutta Hiltunen

sosiaaliohjaaja, työikäisten palvelut lastenvalvoja