Toimeentulotuki

Toimeentulotuki on viimesijainen tuen muoto, jonka tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toimeentulo. 

Perustoimeentulotuen myöntää Kansaneläkelaitos. Kunnat myöntävät täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea. Hakijan tulee aina ensin hakea Kelalta perustoimeentulotukea. Ohjeet perustoimeentulotuen hakemiseen löydät Kelan verkkosivuilta.

Ennen toimeentulotuen myöntämistä tulee hakijan selvittää oikeus ensisijaisiin etuuksiin kuten esim. sairauspäiväraha, asumistuki ja työttömyysturva. 

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisestä päättää se kunta, jonka alueella henkilö tai perhe vakinaisesti oleskelee. Hakemus suositellaan tehtäväksi kirjallisesti tai toimistoasioinnilla. Hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa tiliotteet kuukauden ajalta ja tositteet kustannuksista joihin tukea haetaan. Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen tarve voidaan arvioida vasta sen jälkeen, kun hakijalle on ensin tehty Kelassa perustoimeentulotukea koskeva laskelma ja päätös.