Vammais- ja erityispalvelut

Vammais-ja erityispalvelujen tarkoituksena on turvata asiakkaiden tasa-arvoinen kohtelu ja itsenäisen elämän mahdollisuudet sekä parantaa heidän yhteiskunnallista osallisuuttaan.

Yhteystiedot

Pohjois-Savon hyvinvointialue puhelinvaihde

Susanna Suomela

Palveluvastaava; Iäkkäiden asumispalvelut ja vammaispalvelut