Apua arkeen

Vammaispalvelut on tarkoitettu henkilöille, joille vamman tai pitkäaikaisen sairauden vuoksi ei löydy vastaavia palveluja kunnan peruspalveluista. Ensin selvitetään palvelujen tarve ja tehdään palvelusuunnitelma. Palvelut voivat olla kotihoidon palveluja tai palveluasumista, kunnan tukemaa omaishoitoa, henkilökohtaista apua, kuljetuspalvelua tai vaikkapa asunnon muutostöitä.
Vammaisille tai pitkäaikaisesti sairaille kuntalaisille mahdollistetaan heille suunnattujen palveluiden avulla tasavertaiset toiminnan edellytykset muiden kuntalaisten tavoin.

Päiväaikainen toiminta tukee itsenäisessä elämässä selviytymistä ja sen avulla edistetään sosiaalista vuorovaikutusta.

Kehitysvammaisten henkilöiden palvelut tuotetaan ensisijaisesti peruspalveluina, sitten vammaispalveluina ja erityishuoltona. Erityishuollolla edistetään kehitysvammaisen ihmisen selviytymistä päivittäisistä toiminnoista, itsenäisyyttä ja sopeutumista yhteiskuntaan.

naulakko.jpg