Henkilökohtainen apu
Vammaiselle henkilölle järjestetään henkilökohtaista apua, jos henkilö vammansa tai sairautensa johdosta tarvitsee apua suoriutuakseen tavanomaisen elämän toiminnoista.
Avun tarve ja avustajan työ ovat yksilöllisiä ja riippuvat vammaisen henkilön yksilöllisestä avun tarpeesta.
Henkilökohtaisella avulla pyritään edistämään vammaisen henkilön elämää ja tasavertaista osallistumista yhteiskunnan jäsenenä.

Henkilökohtaisen avustajan työhön voi sisältyä avustamista päivittäisissä toimissa, työssä, opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä.