Kuljetuspalvelut

Vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun voivat saada vaikeavammaisuuden kriteerit täyttävät henkilöt. Kuljetuspalvelumatkat tehdään taksilla tai invataksilla.
Kriteerien täyttyessä on mahdollisuus saada taksin kuljettajan suorittama avustaminen tai saattaja.

Kuljetuspalvelukortti on henkilökohtainen ja matkustajan on oltava kortin haltija. Matkan omavastuuosuus maksetaan taksissa. Kuljetuspalvelua ei saa käyttää KELA:n korvauksen piiriin kuuluviin terveydenhuollon matkoihin.

kaupan_edestä.jpg