Vammaisten erityispalvelut

Jos henkilö ei selviä vammastaan tai sairaudestaan johtuen arjesta kotona itsenäisesti, hänen on mahdollista hakea tuekseen erilaisia palveluja. Peruspalveluja ovat kotihoito ja siihen liittyvät tukipalvelut, kuten ateriapalvelu, vaatehuoltopalvelu ja kuljetuspalvelu. 

Osa palveluista voidaan järjestää peruspalveluina ja osa voi tulla vammaispalveluista erityislakien perusteella.

Yhteystiedot

Pohjois-Savon hyvinvointialue puhelinvaihde