Asuminen

Kotona asuville vammaisille on tarjolla ohjaajien tuki ja palveluohjaus sekä muut avohuollon tukipalvelut, esim. ateriapalvelut, lääkkeiden annosjakelu, avohuollon ohjaus. Asumista tukevat yksilölliset ratkaisut ovat osa asiakkaiden henkilökohtaista palvelusuunnitelmaa.

Ostopalveluna järjestetään asumispalveluja hoito- ja hoivakodeissa ja perhehoitona.

joku_tie.jpg