Ostopalvelut
Palveluasuminen hoito- ja hoivakodeissa järjestetään ostopalveluna. Ostamme palveluita usealta palvelun tuottajalta ja palvelutarpeen arvioimisen yhteydessä etsitään juuri asiakkaan palvelutarpeeseen sopiva asumispalvelua järjestävä yksikkö. Asumisen järjestäminen kirjataan palvelusuunnitelmaan.

Asiakas on vuokrasuhteessa asumispalvelun järjestäjään.
Asiakkaalta peritään hänen käyttämistään tukipalveluista asiakasmaksut.