Palveluasuminen

Palveluasumista voi hakea, kun ei sairautensa tai vammansa johdosta pärjää kotona henkilökohtaisen avun, kotihoidon tai omaisen turvin.

Palveluasumista voit hakea ottamalla yhteyttä vammais- ja erityispalveluihin tarvitessasi apua

  • Päivittäin
  • Jatkuvaluonteisesti
  • Vuorokauden eri aikoina
  • Muuten erityisen runsaasti

 

asunnot_ulkoa.jpg