Neuvonta ja palveluohjaus

Vammaispalvelut on tarkoitettu henkilöille, joille ei vamman tai pitkäaikaisen sairauden vuoksi löydy vastaavia palveluja kunnan peruspalveluista. Vammaisille tai pitkäaikaisesti sairaille kuntalaisille mahdollistetaan heille suunnattujen palveluiden avulla tasavertaiset toiminnan edellytykset muiden kuntalaisten tavoin. Päiväaikainen toiminta tukee itsenäisessä elämässä selviytymistä ja sen avulla edistetään sosiaalista vuorovaikutusta.

Palveluohjauksen yhteydessä asiakas ja työntekijä arvioivat yhdessä asiakkaan palvelutarvetta. Tämän jälkeen tehdään yhdessä asiakkaan kanssa palvelusuunnitelma. Mukana suunnitelman teossa voiva olla myös asiakkaan omaiset ja tukihenkilöt. Mikäli asiakkaan tilanteessa tapahtuu muutoksia, arvioidaan palvelutarpeita uudelleen.

Palvelut ja tuet määräytyvät palvelutarpeen arvioinnin sekä vammaispalvelulain tai kehitysvammalain perusteella. Asiakassuhde käynnistyy yhteydenotosta palveluohjaukseen tai asiakkaan jättäessä vammaispalveluhakemuksen.

Kehitysvammaisten henkilöiden palvelut tuotetaan ensisijaisesti peruspalveluina, sitten vammaispalveluina ja erityishuoltona. Erityishuollolla edistetään kehitysvammaisen ihmisen selviytymistä päivittäisiistä toiminnoista, itsenäisyyttä ja sopeutumista yhteiskuntaan.

Kehitysvammaisuus tarkoittaa vaikeutta oppia ja ymmärtää uusia asioita. Erityishuoltolain mukaiset palvelut ovat vammaiselle maksuttomia.

myymälä_yksityiskohta.jpg


Yhteystiedot

Pohjois-Savon hyvinvointialue puhelinvaihde

Pohjois-Savon hyvinvointialueen Ikäkeskuksen neuvonta

Susanna Suomela

Palveluvastaava; Iäkkäiden asumispalvelut ja vammaispalvelut
Lomakkeet