Päivä- ja työtoiminta

Tarjoamme asiakkaillemme päivätoimintaa, joka tukee ja ylläpitää elämässä selviytymistä. Asiakkaita ovat eläkettä tai vastaavaa tuloa saavat kehitysvammaiset, vammaiset ja mielenterveyskuntoutujat. Päivätoiminta on kuntouttavaa, tavoitteellista, aktivoivaa ja vuorovaikutteista itsenäistä elämää tukevaa toimintaa. Se sisältää erilaisia käden taitoja vaativaa ja kehittävää toimintaa, liikuntaa eri muodoissa, keskustelua ja sosiaalisten taitojen harjaannuttamista. Päivätoiminta on siirtynyt Wanhalta Meijeriltä Toimintakeskus Omppuun osoitteeseen Mutkatie 11 A

Asiakkaille maksetaan päivätoiminnasta työosuusrahaa.

myymälä.jpg

Yhteystiedot

Pohjois-Savon hyvinvointialue puhelinvaihde

Wanha Meijeri3.jpg