Päivä- ja työtoiminta ostopalveluna

Ostamme hoito-ja hoivakodeissa asuville asiakkaille päivä- tai työtoimintaa asumispalveluja tuottavilta palvelun järjestäjiltä.

Päivätoiminta on suunniteltu yksilöllisesti toteutumaan myös vaikeavammaiselle asiakkaalle.