Yhdistyspalvelut

Näillä sivuilla kerrotaan sekä kunnan omista että muualta löytyvistä tukimuodoista yhdistyksille ja järjestöille.

Sivistyslautakunta päätti 25.4.2013 perustaa yhteistyöryhmän. Ryhmän tehtävänä on muun muassa tukea kunnassa tehtävää kulttuurityötä ja muuta vapaa-ajan toimintaa sekä sovittaa yhteen eri toimijoiden toimintaa ja tapahtumien järjestämistä. Ryhmän toimikausi on 2013-2016. Ryhmä koostuu kunnan, seurakunnan, terveyshuollon sekä järjestöjen edustajista.

Tarkoitus on lähettää vuosittain "järjestökirje", jossa tiedotetaan ajankohtaisista asioista ja esimerkiksi perustettavan työryhmän toiminnasta.