Lisäopetus
Perusopetuksen oppimäärän suorittanut nuori voi hakeutua yhden lukuvuoden kestävään lisäopetukseen Nilakan yhtenäiskoululla. Siihen voidaan ottaa opiskelija, joka on saanut peruskoulun päättötodistuksen samana tai edellisenä vuonna.

Opiskelijalla on mahdollisuus korottaa päättötodistuksen arvosanoja ja koulun opetustarjonnan mukaan myös valinnaisten aineiden arvosanoja. Lisäopetus voidaan järjestää myös toiminta-alueittain.