Katujen ja yleisten alueiden kunnossapito

Kunnalla on katuja ylläpidettävänä noin 13 kilometriä ja lisäksi kevyenliikenteen väyliä noin 3,7 kilometriä. Keiteleen keskustassa on sekä valtion että kunnan ylläpitämiä liikenneväyliä. Liikenneväylät jaotellaan hallinnollisesti maanteihin, katuihin ja yksityisiin teihin. Valtio vastaa pääsääntöisesti maantienpidosta ja niihin kuuluvien jalkakäytävien ja pyöräteiden kustannuksista. Keiteleen keskustan liikenneväylistä valtiolle kuuluvat Pikonmäentie, Vesannontie, Pielavedentie.

Lähes kaikki liikenneväylät on valaistu. Katuvalaistus huolletaan vuosittaisilla huoltokierroksilla. Yksittäisten lamppujen korjaukset suoritetaan huoltokierrosten yhteydessä.

Liikenneväylien kunnossapito kilpailutetaan 3 vuoden välein.

Tausta ja lainsäädäntö

Asemakaava-alueella olevien katujen, torien, katuaukioiden, puistojen, istutusten ja muiden näihin verrattavien yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapito on kunnan vastuulla. Tontin omistajana sinulla on velvollisuus huolehtia tonttiin rajautuvan katualueen siisteydestä.

Kadun kunnossapito käsittää kadun rikkoutuneen päällysteen korjaamisen tai uudelleen päällystämisen, sorapäällysteisen kadun tasaisena pitämisen ja sorapäällysteisen ajoradan pölyn sitomisen. Kunta huolehtii myös kadun kalusteiden, korokkeiden, suojakaiteiden, liikennemerkkien ja vastaavien laitteiden kunnossapidosta.

Kadun kunnossapitoon kuuluvat lumen ja jään poistaminen ja liukkauden torjunta. Kunta voi päättää, että tietty alue pidetään talvella kunnossa vain osittain, jos siitä ei aiheudu liikenteelle ja liikkumiselle huomattavaa haittaa.

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780669

Peruskorjaussuunnitelma

Tekninen lautakunta on laatinut  7-vuotisen katujen ja teiden peruskorjaussuunnitelman. Peruskorjaus kohdistuu tänä vuonna Sepäntien alkupäähän, Pajatien alkupää – Hiilimökintie välille ja Hiilimökintien katuosuuksille. Työt ovat jo alkaneet Hiilimökintien loppupäässä lämpö- ja vesijohtotöillä ja juhannuksen jälkeen alkavat kadun korjaustyöt. Työ aiheuttaa haittaa liikennöinnille ja asumiselle. Liikennejärjestelyt muuttuvat työn etenemisen myötä, mutta liikennöinti kiinteistöille voidaan järjestää koko ajan vaihtoehtoisia reittejä pitkin. Työmaalla liikennöi raskaita ajoneuvoja ja ne aiheuttavat vaaraa muulle liikenteelle. Pyydämmekin välttämään turhaa liikennöintiä työskentelyalueella. Työn kesto on noin yksi kuukausi. Peruskorjatut katuosuudet päällystetään vuoden kuluttua.

 

Aikataulu

2016 Sepäntien alku noin 20 m + Paljepolun alku noin 100 m + Hiilimökintie 144 m. Kevyenliikenteenväylä Viitasaarentie – Sepäntie jos varat riittää
2017 Sepäntie noin 230 m + Alasintie noin 70 m (niin pitkälle, kun varat riittää)
2018 Alasintie Pajatiehen saakka noin 330 m.
2019 Lepolantie noin 350 m.
2020 Pajatie 142 m + Sommelontie 104 m.
2021 Kirkkotien loppupää Suotiestä alkaen noin 400 m.
2022 Äyräpääntien osuus noin 200 m + Perätie 100 m.

Yhteystiedot

Terho Pulkkinen

Palveluyhtiö Viisarit Oy, kiinteistönhoitaja