Hankkeet ja projektit

Kunnassa haetaan aktiivisesti avustuksia eri rahoittajilta erilaisiin kuntalaisia hyödyttäviin hankkeisiin.

Näille sivulle on koottu kuluvana vuonna meneillään olevia projekteja.