Laskutus
Kunta laskuttajana
Suurin osa Keiteleen kunnan lähettämistä laskuista on mahdollista vastaanottaa paperittomasti, yrityksille lähetetään verkkolaskuja ja kuluttaja-asiakkaille omaan verkkopankkiin toimitettavia e-laskuja. Asiakkaille, joilla ei ole mahdollisuutta ottaa vastaan sähköistä laskua, laskut lähetetään paperisina. Maksaessa on tärkeää käyttää laskussa olevaa viitettä, jolloin suoritus kohdistuu oikealle laskulle.

Keiteleen kunta on tehnyt sopimuksen perintäpalveluista Intrum Justitia Oy:n kanssa. Intrum Justitia Oy hoitaa myös maksumuistutukset erääntyneistä laskuista.

Kunta laskun vastaanottajana

Keiteleen kunta pyrkii lisäämään verkkolaskujen vastaanottoa. Verkkolaskuosoitteeksi tarvitaan vähintään OVT-tunnus ja kunnan laskujen välittäjätunnus, mahdollisesti myös kunnan Y-tunnus.

Keiteleen kunnan Y-tunnus: 017 0773-7
OVT-tunnus 003701707737
Välittäjän tunnus 003703575029

Lisätietoja Tieke.fi

Keiteleen kunta on käännetyn arvonlisäverovelvollisuuden piirissä.

Lisätietoja: Verohallinnon ohje

Yhteystiedot

Leila Savolainen

pääkirjanpitäjä