Blogi
 • Tulikaste

  12.5.2020 13:30

  Tulikastetta pidetään sotilasjoukon tai yksittäisen sotilaan kannalta merkittävänä tapahtumana, koska siihen liitetään mm. pelon voittaminen ja toimintakyvyn säilyttäminen tilanteessa, jossa kuolemanvaara on välitön. Näin tulikaste on määritelty Wikipediassa.

  Monelle tulikasteesta saattaa tulla mieleen myös Tuntematon sotilas romaani, jossa kirjailija Väinö Linna on kuvannut sotilaiden tulikastetta kouriintuntuvalla tavalla. Päällimmäisenä monelle mieleen nousevat varmasti myös romaanista tehdyn elokuvan alkukohtaukset, joissa sotilaat menevät alkushokin jälkeen suon yli niin, että heilahtaa. 

  Vaikka emme olekaan sodassa, taistelemme ympäri maailman koronavirusta vastaan. Olemme viime viikot eläneet poikkeusolojen aikaa niin täällä Keiteleellä kuin koko Suomessa. Poikkeusolot koronan myötä ovat herättäneet meissä monenlaisia ajatuksia ja varmasti myös kysymyksiä, sillä tilanne on meille kaikille uusi. Kontaktien välttäminen, ohjeistukset, etätyö ja etäopiskelu ovat tarkoittaneet monille meistä työn ja arjen muuttumista hyvinkin erilaiseksi.

  Tilanne vaatii kaikilta meiltä edelleen malttia, kärsivällisyyttä ja sopeutumista, vaikka rajoittamistoimenpiteitä on ryhdyttykin purkamaan asteittain. Uudesta tilanteesta huolimatta kuntamme ja jokainen meistä on onnistunut todella hyvin koronaan varautumisessa. Siitä iso kiitos kuuluu meille kaikille! Jokaisen panos on ollut ratkaisevan tärkeä siinä, että olemme saaneet järjestettyä kunnassamme palvelut asianmukaisella tavalla näiden poikkeusolojen aikana. Tästä olemme saaneet kiitosta myös kunnan luottamushenkilöiltä ja kuntalaisilta.

  Pidän tärkeänä, että koronatilanteesta huolimatta kunnan tulevaisuus ja kehittäminen pidetään keskiössä! Perusluonteeltani myönteisenä ihmisenä haluan kääntää haasteet myös mahdollisuuksiksi. Tästä korona-ajasta jää varmasti paljon eväitä reppuun kunnan kehittämistyöhön. Huomiota kannattaa kiinnittää myös koronapandemian jälkeiseen aikaan ja niin sanottuun jälkihoitoon. Tarve yhteisölliselle toiminnalle on esimerkiksi valtavan suuri.

  Olen toiminut nyt Keiteleen kunnanjohtajana reilun kolmen kuukauden ajan. Aloitin virassa 10.helmikuuta. Sen jälkeen on riittänyt vauhtia ja käänteitä, yllättäväkin, koronan myötä. Olen kuitenkin tykännyt valtavasti uudesta työstäni, vaikka jouduin hyppäämään uuteen tehtävään täysin poikkeuksellisessa tilanteessa. Tykkään työn monipuolisuudesta, sillä kunnanjohtajana pääsen perehtymään mm. kunnan eri toimintoihin ja palveluihin, joilla on suora vaikutus meidän jokaisen elämään ja arkeen. Ja mikä parasta, minulla on erinomaiset työkaverit, johtoryhmä sekä työyhteisö!

  Keiteleellä on asenne kohdillaan, tämä on tullut selväksi ensimmäisten työkuukausien aikana. Erityisesti tykkään kunnan eteenpäin katsovasta asenteesta, jota haluan itsekin omalla toiminnallani ruokkia. Myös meikäläisen muutto Keiteleelle on sujunut hyvin. Ensimmäiset päivät menivät nukkuessa patjalla lattialla, mutta sen jälkeen huonekalut ovat alkaneet löytää paikkansa uudessa kodissa hiljalleen. Olen sitä mieltä, että kunnanjohtajan on johdettava kuntaansa esimerkin voimalla. Täällä Keiteleellä on loistavat asumisen, elämisen, työnteon ja yrittämisen mahdollisuudet, joten suosittelen lämpimästi muitakin muuttamaan Savon Villiin Länteen! 

  Kunta on ihmisten yhteisö. Johtoryhmä on käynyt keskustelua mm. Lääkäritalon ja Wanhan Meijerin tulevaisuudesta, asia kiinnostaa myös kuntalaisia ja mediaa. Tavoitteena kehittää ja elävöittää Keiteleen kuntakeskuksen toimintaa monipuolisella tavalla. Kehittämistyössä näemme tärkeänä mm. yhdistykset, yhdistysaktiivit ja heidän tarpeensa.

  Olemme laatineet sähköiset kyselyt yhdistyksille ja osuuskuntatoiminnasta kiinnostuneille osana Uudistuvat elinvoimataajamat -hanketta. Hanke päättyy kesäkuun lopussa 2020 ja sen puitteissa toteutimme kyselyn, jonka vastausaika päättyi 4.toukokuuta. Yhdistyskyselyllä kartoitimme paikkakunnan yhdistysten tarpeita mm. kokoontumistilojen osalta ja yleisesti yhteistyön kehittämisen näkökulmasta. Kunnan suunnitelmissa on kehittää ns. kylätaloa, joka toimisi myös yhdistysten toimintakeskuksena ja palvelisi yhdistysten ja koko kuntayhteisön elinvoimaa.

  Kyselyn yhteydessä toteutimme myös osuuskuntakyselyn, joka herätti myös runsaasti kiinnostusta. Osuuskunnan toimintaa voisi olla mm. kylätalon kahvilan ja myymälän toiminnasta vastaaminen sekä työsuoritusten, tuotteiden ja palvelujen myynti. Osuuskuntaan voivat kuulua yksityishenkilöt, elinkeinonharjoittajat, yrittäjät ja yhdistykset. Näitä asioita viemme eteenpäin seuraavien viikkojen ja kuukausien aikana. Tiedotamme jatkoaskeleista kuntalaisia, yrityksiä ja koko kuntayhteisöä.

  Vielä loppuun muutama sana viime vuoden tilinpäätöksestä. Viime vuosi oli Keiteleen kunnan juhlavuosi. Vuonna 2019 tuli kuluneeksi 140 vuotta kunnan itsenäistymisestä. Vuosi oli täynnä monenlaisia tapahtumia ja tilaisuuksia, joissa Keiteleen historia sekä tulevaisuus olivat vahvasti esillä.

  Keiteleellä on tehty viime vuosina hartiavoimin töitä talouden tasapainottamiseksi. Tehty työ alkaa tuottaa toivottua tulosta, sillä vuoden 2019 tilinpäätös osoittaa plusmerkkistä tulosta, + 455 000 €. Tämä on harvinaista herkkua suomalaisessa kuntakentässä, sillä Tilastokeskuksen alustavien tietojen mukaan vain neljännes Manner-Suomen kunnista ylsi positiiviseen tulokseen vuonna 2019. Suomessa kuntien kehnoon tulokseen vaikutti esimerkiksi se, että kuntien verokertymät eivät ole olleet odotettuja verokortti- ja tulorekisteriuudistuksen myötä. Vaikka suomalaisen kuntatalouden vallitseva sävellaji on ollut mollivoittoinen, tässä tilanteessa ei pidä antaa periksi.

  Keiteleellä riittää työnsarkaa tulevillekin vuosille, että kunnan talous ja palvelut pidetään kunnossa. Oman haasteensa tilanteeseen tuo myös koronapandemia ja sen vaikutukset kuntatalouteen.

  Avainasemassa on kuitenkin se, että koronatilanteesta huolimatta kotikunnassamme keskitytään niihin asioihin, jotka ovat meidän omissa käsissä. Tulevaisuutta on rakennettava kunnan omiin vahvuuksiin nojaten ja panostamalla kunnan elinvoimaan sekä pitovoimaan. Keitele on yrittäjyydestä kasvava luovien ja onnellisten ihmisten mutkaton kotikunta. Vuoden 2019 positiivinen tulos kannustaa siis jatkamaan määrätietoista työtä kotikuntamme parhaaksi – yhdessä ja yhteistyöllä!


Yhteystiedot

Juha-Pekka Rusanen

kunnanjohtaja
Juha-Pekka Rusanen_pieni.jpg