Blogi
 • Elinvoimatyö ja kehittäminen parasta varautumista tulevaan

  27.11.2020 12:00

  Esitys Keiteleen kunnan talousarvioksi vuodelle 2021 on valmistunut! Ensi vuoden tilikauden tulos muodostuisi 862 578 € ylijäämäiseksi. Kunnanhallitus käsittelee talousarviota ensi viikon maanantaina. Tämän jälkeen asiaa käsittelee kunnanvaltuusto 14.joulukuuta.

  Olemme valmistelleet ensi vuoden talousarviota erittäin poikkeuksellisessa ja meille kaikille uudessa tilanteessa, sillä maaliskuu 2020 ja covid – 19 pandemia muutti tilanteen hetkessä. Kiitän henkilöstöämme, päättäjiämme ja kuntalaisia onnistuneesta toiminnasta ennakoimattomassa tilanteessa.

  Vaikka koko maailmaa ravisteleva koronapandemia on muuttanut ja tulee muuttamaan myös kuntien toimintaympäristöä, emme ole jääneet laakereillemme lepäämään Keiteleellä. Tässä tilanteessa korostuu se, että katsomme yhdessä rohkeasti tulevaisuuteen.

  Johtava ajatuksemme onkin ollut se, että kunnan elinvoimatyö ja kehittämistyö on parasta varautumista tulevaan. Tämä antaa voimaa meille jokaiselle, kun yhteinen päämäärä on kirkas. Tämä ajatus kiteytyykin hienolla tavalla uudessa kuntastrategiassamme (2021 – 2025), joka hyväksyttiin marraskuun kunnanvaltuuston kokouksessa.

  Ennen valtuustokäsittelyä strategiasta käytiin perusteellinen keskustelu ja käsittely niin päättäjien, henkilöstön, kuntalaisten, yrittäjien ja koko kuntayhteisön kanssa. Uudessa strategiassa linjatut tavoitteet ovat menossa eteenpäin konkreettisin toimenpitein seuraavien vuosien aikana ja on jo ohjannut vuoden 2021 talousarviovalmistelua. Jatkossa uutta kuntastrategiaa arvioidaan ja tarvittaessa päivitetään vuosittain. Näin ollen ensi kevään kuntavaaleissa valittavat kuntapäättäjät pääsevät sanomaan myös painavan sanansa uudesta strategiasta ja sen tavoitteista.

  Puun ympärille kytkeytyvät suunnitelmamme ovat herättäneet positiivista mielenkiintoa. Tällä hetkellä esimerkiksi Savonia AMK:n neljännen vuoden opiskelijat toteuttavat kunnalle kolme projektityötä, joiden tavoitteena on konkretisoida mm. kuntamme puurakentamisen ideaa ja kuntakeskustan kehittämistä.

  Lisäksi puu näkyy kuntamme ajatuksissa mm. teollisuusalueen ja puupolun kehittämistyössä, joissa olemme ottamassa tulevina vuosina isoja harppauksia eteenpäin. Puupolku tulee olemaan keiteleläisen lasten ja nuorten innovatiivinen opinpolku, jossa jaetaan tietoa metsästä, puusta, alueen ammateista ja yrityksistä jo varhaiskasvatuksesta lähtien. 

  Olemme tunnistaneet uudessa strategiassa paljon mahdollisuuksia, joita meidän tulee viedä yhdessä eteenpäin. Yleistyvä etätyö lisää Keiteleen ja maaseutukuntien houkuttelevuutta. Monipaikkainen elämä sekä hyvinvointia ja arkista turvallisuutta korostava arvomaailma kääntyy eduksemme. Myös vapaa- ajan asukkaat ovat osa aktiivista ja kehittyvää kuntaa. Kuntamarkkinoinnilla ja yhteisöllisyyttä lisäävillä toimenpiteillä on nyt paikkansa. Tästä esimerkkinä mainittakoon virkistysreittien ja kyläntalon kehittäminen, joihin tulemme hakemaan hankerahoitusta vuodelle 2021.

  Lisäksi seudullinen ja maakunnallinen yhteistyö on ratkaisevan tärkeää ja elinehto kuntamme kannalta. Kaikilla SavoGrow alueen kunnilla, asukkailla, yrityksillä, yhteisöillä onkin yhteinen tavoite, joka on elinvoimainen Savon Villi Länsi. Konkreettisena toimenpiteenä alueen brändi-imagoa tullaankin kirkastamaan juuri pito- ja vetovoiman vahvistamiseksi seuraavien vuosien aikana. Tämä on tärkeää, kun mietimme esimerkiksi osaavan työvoiman saatavuutta ja turvaamista kauaskantoisesti.

  Unohtaa ei sovi myöskään Viisarit Oy:n toimintaa ja sen merkitystä, sillä yhtiön tarkoituksena on tehostaa ja varmistaa kuntien palvelutuotanto yhdistämällä resurssit ja osaaminen yhteisesti omistettuun yhtiöön. Tämän yhteistyön synergiat ovatkin tulleet hienolla tavalla esille taklatessamme koronapandemiaa. Seuraavien vuosien aikana yhtiön toiminta tulee ottamaan merkittäviä askelia eteenpäin tiiviin vuoropuhelun ja kuntien yhteistyön kautta.

Yhteystiedot

Juha-Pekka Rusanen

kunnanjohtaja
Juha-Pekka Rusanen_pieni.jpg