Blogi
 • Positiivisissa tunnelmissa kohti uutta vuotta

  29.11.2019 11:00

  Keiteleen kunnanhallitus saa tulevana maanantaina käsiteltäväkseen talousarvioehdotuksen vuodelle 2020.  

  Vastoin kuntien yleistä taloustilannetta, Keitele porskuttaa vastavirtaan: tulevan vuoden talousarvion tulos on ylijäämäinen hieman vajaa 950 000 euroa. Tulos on suurin koko vuosituhannella Keiteleellä. Talousarvion toimintatuottojen arvioidaan pienenevän 6,3% ja toimintamenojen 0,9%. Toimintakate on siis varsin maltillisessa 0,4% kasvussa.  

  Vuodelle 2020 verotuloja ennakoidaan kertyvän hieman alle 7,4 miljoonaa euroa, mikä on 1,7% kuluvan vuoden ennustetta enemmän. Veroprosentit säilyvät ennallaan ollen koko Pohjois-Savon alhaisimmalla tasolla. Valtionosuuksien määrä on 8,2 miljoonaa euroa ja kasvua kuluvaan vuoteen on 2 %.  

  Talousarvion vuosikatteen arvioidaan olevan noin 1,4 miljoonaa euroa ja tuloksen 941 756 euroa ylijäämäinen. 

  Keiteleen kunnan taseessa on vuoden 2018 tilinpäätöksen mukaan noin 1,1 miljoonaa euroa kattamatonta alijäämää. Vuoden 2019 tilinpäätöksen arvioidaan olevan talousarvion mukaisesti ylijäämäinen ja taseen kääntyvän ylijäämäiseksi vuoden 2020 aikana. Vuonna 2018 hyväksytty ja käyttöönotettu talouden tasapainotussuunnitelma on ollut varsin vaikuttava ja etenee suunnitelman mukaan. Toimintakuluja on saatu pienennettyä noin 3-4% vuosivauhdilla.  

  Investointiohjelma on nettomäärältään 1,3 miljoonaa euroa. Merkittävimmät investointikohteet ovat urheilupuistohankkeen mukainen uudisrakennus kuntosalille ja urheilupuiston pukuhuone- ja huoltotiloille. Tiehankkeisiin on varattu reilut 300 000 euroa, suurimpana kohteena on Viitasaarentien peruskorjaus. Teknisen lautakunnan peruskorjausohjelman mukaisena kohteena on Lepolantie. Pienempiä investointikohteita ovat esimerkiksi venesataman laitureiden kunnostus, Lääkäritalon vesikaton uusiminen, koulun hälytys- ja valvontajärjestelmän uusinta ja uuden virkistysreitin eteläpuolen toteutus. 

  Toiminnallisesti tuleva vuosi tulee olemaan monien muutosten vuosi. Jo talousarviokirjan perusteella voidaan todeta, että kuluneena vuonna on valmisteltu muutoksia laajalla rintamalla ja talousarviokirjan tulosalueiden luvut eivät ole vertailukelpoisia edelliseen vuoteen verrattuna. Merkittävin muutos heti vuoden alussa on teknisen Palveluyhtiö Viisarit Oy:n toiminnan käynnistyminen, jolloin teknisen toimen henkilöstö siirtyy Viisareiden työntekijöiksi ja yhtiö ryhtyy vastaamaan teknisten palveluiden tuotannosta. Uutta kunnanjohtajaa haetaan parhaillaan ja viran täyttäminen toteutunee alkuvuodesta. 

  Sosiaalipalvelujen yhteisselvitys Savogrow-alueella valmistuu kuluvan vuoden joulukuussa ja mahdollinen laajempi yhteistyö tulee päätöksentekoon seuraavan vuoden aikana. Myös alue- ja kuntakehittämisen uudet panostukset tulevat varmasti näkymään toiminnan kehittämisenä.  

  Keiteleen kunnan talousarvio vuodelle 2020 nojaa edelleen vahvoihin peruspalveluihin ja mahdollisimman ennakoivaan palvelutuotantoon. Yhteistyötä on monin osin tiivistetty Savogrow-alueella, mikä näkyy etenkin lasten, nuorten ja perheiden palveluissa. Uusi työllisyyshanke KOTELO käynnistyy kuntien yhteistyönä. Vanhuspalveluiden osalta palvelurakennetta muutetaan vastaamaan palvelutarvetta ja ennakoivaa työtä jatketaan vahvasti myös testamenttihankkeen turvin.  

  Omalta osaltani viiden ja puolen vuoden työrupeama Keiteleen kunnan palveluksessa on kalkkiviivoilla. Aika on ollut äärimmäisen antoisaa, työ on tullut rakkaaksi vaikka välillä on raskaitakin aikoja ollut. Omasta puolestani kiitän sydämestäni maailman parasta henkilökuntaa, erinomaisen yhteistyökykyisiä luottamushenkilöitä, sidosryhmiä ja ystävällismielistä seutukuntaa. Toivon teille kaikille kaikkea parasta tulevaan!