Maanmittaustoimitushakemus

Ansök om en förrättning om du vill
* avstycka en fastighet som du äger till flera fastigheter (styckning)
* dela en fastighet (klyvning)
* lösa in tillandning, en tomtdel eller ett samfällt område (inlösning)
* reda ut var en gräns löper i terrängen (rågång)
* få en vägrätt till din fastighet (enskild vägförrättning)
* registrera ett servitut som baserar sig på avtal (servitutsförrättning)
Vid en lantmäteriförrättning utförs terrängmätningar oftast när marken är snöfri. Om du ansöker om en lantmäteriförrättning på vintern, kan terrängarbetena oftast inledas följande vår.

Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome eller Internet Explorer som webbläsare när du öppnar en ansökningsblankett i pdf-format. Med andra webbläsare kan det förekomma problem när du ska fylla i och skriva ut blanketten.

Lomakkeen toimitustiedot

Maanmittauslaitos / Toimitushakemukset
PL 1005, 33101 TAMPERE

Lomakkeet

Maanmittaustoimitushakemus

Käytön tuki

Asiakaspalvelu (valtakunnallinen) +358 295301110 (pvm/mpm)

Maksullisuus

Puhelu palvelunumeroon maksaa:

  • kiinteästä verkosta soitettaessa paikallisverkkomaksu (pvm)
  • matkapuhelimesta soitettaessa matkapuhelinmaksu (mpm)
  • ulkomailta soitettaessa ko. ulkomaanpuhelumaksu

Matkapuhelumaksu


Liitteet ja lisätietolinkit

Kiinteistötunnuksen selvittäminen
Palvelun avulla voi selvittää voimassa olevan kiinteistötunnuksen. Kohteen voi hakea kartalle osoitteen, paikannimen tai karttatyökalujen avulla.