Työttömien terveystarkastukset

Asiointikieli: Suomi
Kunta vastaa työttömien terveystarkastuksista. Terveystarkastusta haluavan tulee ottaa terveyskeskukseen.