Esiopetus

Keiteleellä esiopetusta järjestetään keskustassa olevassa Nilakan yhtenäiskoulussa perusopetukselle määriteltyinä koulupäivinä. Toiminta perustuu valtakunnallisiin esiopetussuunnitelman perusteisiin ja paikalliseen esiopetuksen opetussuunnitelmaan.

Esioppilaalla on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen silloin kun matka kotoa kouluun on yli kolme kilometriä, tai jos se oppilaan ikä tai muut olosuhteet huomioon ottaen muuten muodostuisi oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi.

Aamu- ja iltapäivähoitoa tarvitsevat esikoululaiset ovat päivähoidossa Nilakan yhtenäiskoululla toimivassa ryhmässä.

Toimi näin

Esiopetukseen ilmoittautumisesta tiedotetaan paikallislehdessä sekä kunnan kotisivulla. Ilmoitettuna aikana postitetaan väestörekisteristä saatujen tietojen perusteella esiopetukseen tulevien lasten huoltajille ilmoittautumislomake. Lomakkeita on saatavilla myös kunnan infosta sekä päiväkodista, ja sähköisesti täytettävän lomakkeen saa kunnan kotisivulta.

Samalla lomakkeella voi tarvittaessa hakea myös päivähoitopaikkaa. Esiopetuksen päivähoidosta peritään asiakasmaksu.

  • Verkkoasiointi
  • Puhelinasiointi

Wilma

Wilma toimii tiedonvälityksen työkaluna kodin ja koulun välillä.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Esiopettaja

Keiteleen esiopetus

Lisää tietoa
+358 400732964

Sivistysjohtaja/Nilakan yhtenäiskoulun rehtori

Sivistysjohtaja/Nilakan yhtenäiskoulun rehtori

Lisää tietoa
+358 407615120

Palaute ruokapalvelulle

Palaute ruokapalvelusta

Lisää tietoa
Avaa linkki

Palvelupisteet

Nilakan yhtenäiskoulu

Nilakan yhtenäiskoulu antaa esi- ja perusopetusta Keiteleellä.

Koulutie 3-4, 72600 KEITELE

Kaikki tiedot

Ruokapalvelukeittiö

Keiteleen kunnan ruokapalvelukeittiö

Koulutie 4, 72600 KEITELE

Kaikki tiedot

Tausta ja lainsäädäntö

Esiopetusikäiset eli 6-vuotiaat osallistuvat kunnan järjestämään esiopetukseen. Esiopetukseen osallistuvat myös ne 7-vuotiaat, joiden koulunkäynnin aloittamista on lykätty. Siihen voivat osallistua ne 5-vuotiaat, joille on tehty päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta.

Lapset saavat esiopetusta aamupäivisin neljä tuntia päivässä. Lapset saavat tänä aikana myös lounaan.

Esiopetukseen osallistuminen on perusopetuslain mukaan velvoittavaa. Lapsen huoltaja on vastuussa siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai sen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä lukuvuotena.

Perusopetuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628

Palvelun toteuttaa

Keiteleen kunta

Liittyvät palvelut

Kouluruokailu

Esi- ja perusopetuksen oppilaat saavat maksuttoman kouluaterian koulupäivinä.

Katso tiedot