Ikääntyneiden palvelut

Ikääntyneiden palveluilla pyritään parantamaan mahdollisuuksia turvalliseen ja omaehtoiseen elämään tukemalla toimintakykyä ja osallisuutta yhteiskunnan toimintaan.

Kun kotona asuminen ei näiden palveluiden turvin ole enää oikea ratkaisu, tarjotaan laadukasta hoivaa asumispalveluissa, joissa henkilökuntaa on läsnä ympäri vuorokauden.

Uudesta ikäihmisten palveluoppaasta löydät monipuolisesti tietoa ikäihmisten palveluista Keiteleellä. Palveluopas löytyy alla olevista tiedostoista.

 

Keiteleen kunnan toimintaohje ikääntyneiden osalta koronavirustilanteessa 18.3.-13.4.2020:

(toimintaohje päivitetty 18.3.2020)

- Kielletään vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä.

- Kielletään ulkopuolisten vierailut hoitolaitoksissa, terveydenhuollon yksiköissä ja sairaaloissa pois lukien tapauskohtaisesti arvioiden kriittisesti sairaiden ja lasten oireettomat läheiset, saattohoidossa olevien läheiset sekä puoliso tai tukihenkilö synnytysosastolla.

- Toimintaohjeena, yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan (karanteenia vastaavat olosuhteet), poislukien kansanedustajat, valtiojohto ja kunnalliset luottamushenkilöt. 

Kunnanviraston ollessa suljettuna Keiteleen kunnan yli 70-vuotiaat voivat ottaa puhelimitse yhteyttä kunnan vaihteeseen puh. 017 273 100, mikäli he tarvitsevat apua ruokakaupassa käynneissä tai muissa välttämättömissä asioinneissa, eivätkä he ennestään ole kotihoidon asiakkaita. 

Myös kunnan yritykset tarjoavat palveluita ruokien suhteen!

Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi auttamaan ikäihmisiä mm. kauppa-asioinneissa soittamalla Salla isomäelle puh. 0401475911 ! Yhteisöllisyys on poikkeuksellisessa tilanteessa tärkeää.

 


 oleskelutila.jpg