Asumispalvelut

piha.jpg

Kun kotiin annettavien palveluiden avulla ei enää selviydy omassa kodissa, vaihtoehtoina ovat ryhmäkoti, perhehoito ja tehostettu palveluasuminen. Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu asiakkaille, jotka tarvitsevat hoivaa tai valvontaa ympäri vuorokauden.

Ensisijaisesti asumispalveluita järjestetään kunnan omissa yksiköissä. Mikäli kunnan järjestämien palveluiden piirissä ei ole tilaa tai palvelu ei ole hoidontarpeeseen nähden riittävää, järjestetään asumispalvelu ostopalveluna.

Yhteystiedot

Maija-Leena Huuskonen

vanhus- ja vammaispalvelujohtaja

Marja Huuskonen

vs. vastaava sairaanhoitaja, tiimivastaava

Marjut Lipponen

vastaava sairaanhoitaja

Pirjo Qvick

palveluvastaava

Susanna Suomela

palveluvastaava
Tiedostot