Kotihoito

Kotihoito tukee henkilöitä, jotka eivät arkielämässä pärjää omassa kodissaan itsenäisesti, omaisten avulla tai muiden palvelujen turvin.

Kotihoidon tukipalvelut (mm. ateria-, turva-, asiointi-, kylvetys-, ja saattajapalvelu) ovat asukkaan päivittäistä selviytymistä tukevia palveluja.

Kotipalvelun avulla ikäihminen elää itsenäistä ja virikkeellistä elämää kotona omaistensa ja muiden läheistensä turvin. Palvelu on asiakkaan auttamista niissä päivittäisissä toiminnoissa, joista hän ei itse selviydy.

Kotisairaanhoito on tarkoitettu henkilöille, jotka sairautensa tai toimintakykynsä alentumisen vuoksi eivät voi käyttää muita avoterveyden- ja sairaanhoidon palveluja. Kotisairaanhoitajan käynnit asiakkaan luona ovat pääasiassa hoito- ja palvelusuunnitelmaan perustuvia.


Yksityiset yritykset tuottavat ikääntyneiden siivouspalvelut. Sosiaalipalveluihin oikeutetuilla ikääntyneillä siivouspalvelu on alv-verovapaata palvelua ja asiakkaalla on mahdollisuus hakea kotitaloustyön verovähennystä (45 %) siivouspalvelun kustannuksiin

Yhteystiedot

Laura Remes

sairaanhoitaja

Maija-Leena Huuskonen

vanhus- ja vammaispalvelujohtaja

Marjut Lipponen

vastaava sairaanhoitaja

Pirjo Qvick

palveluvastaava

Salla Isomäki

fysioterapeutti / kotihoito

Susanna Suomela

palveluvastaava