Omaishoidontuki

Ikääntyneen, pitkäaikaissairaan tai vammaisen henkilön kotona hoitamista varten voidaan myöntää omaishoidon tukea. Tukeen kuuluu hoitajalle maksettava hoitopalkkio sekä palveluita, joilla turvataan hoitajalle vapaa-aikaa hoitotyöstä. Rahallinen tuki on hoitajalle verotettavaa ja osalle myös eläketurvaan oikeuttavaa tuloa. Omaishoidon tuki myönnetään palvelutarpeen selvittämisen perusteella ja siitä tehdään päätös.

Omaishoidontuki haetaan kotihoitopalvelujen hakemuslomakkeella.

kiikkutuoli.jpg

 

 

 

 


Yhteystiedot

Maija-Leena Huuskonen

vanhus- ja vammaispalvelujohtaja

Susanna Suomela

palveluvastaava