Päiväkeskustoiminta

kerhotalo.jpg

Päiväkeskustoiminta on ennaltaehkäisevää toimintaa, jolla tuetaan ikääntyneen toimintakykyä, omatoimisuutta ja kotona asumista.

Toiminta on tarkoitettu kotona asuville muistisairaille, omaishoidettaville ja ikääntyneille, jotka tarvitsevat tukea osallistuakseen kodin ulkopuoliseen toimintaan. Päiväkeskustoiminnalla tuetaan myös omaishoitajien jaksamista.

Yhteystiedot

Pirjo Qvick

Palveluvastaava

Päiväkeskus / vanhustentalojen kerhohuone

Äyräpääntie 11, alakerta