Sirkka Ikäläisen testamenttihanke

Sirkka Ikäläisen testamenttihanke tukee ikäihmisten kotona asumista, osallisuutta ja toimintakykyä. Toiminnot ja etuudet koskevat yli 75-vuotiaita keiteleläisiä. Hanketta toteutetaan yhteistyössä paikallisten palveluntuottajien ja kolmannen sektorin kanssa.

Testamenttihankkeen etuuksia ovat muun muassa:

  • vuotuinen avustussumma (120 e) kotitöihin

  • jalkahoitopalveluetu

  • ulkoiluapu

  • veloituksetta kävelysauvat, kenkien liukuesteet, liukuestesukat sekä lonkkasuojat

  • kirjaston kotiinkuljetuspalvelu  

Tule mukaan toimintaan! Myös innokkaat vapaaehtoistoimijat ovat tervetulleita auttamaan tapahtumien toteuttamisessa. Testamenttihankkeen piiriin kuuluville lähetetään ajoittain tietoa tapahtumista ja etuuksista kirjeitse.

Testamenttihanketoimintaa kehitetään jatkuvasti. Mikäli sinulla on ideoita tai kysyttävää, otathan rohkeasti yhteyttä palveluohjaajaan tai kotihoidon fysioterapeuttiin!

Voit seurata testamenttihankkeen toimintoja myös kunnan Facebookin ja Instagram-tilin (@keiteleenkunta) kautta!

Voimaa vanhuuteen

Keiteleen kunta oli Voimaa vanhuuteen -hankkeen kärkikuntana vuoteen 2018 saakka. Hankkeen tarkoituksena on lisätä toimintakykyisiä vuosia, vahvistaa toimintakykyä ja terveyttä liikunnan avulla.

 

Käytössä olevat Voimaa vanhuuteen -hyvät käytännöt:

  • keskiviikkokävely klo 10 apteekin edestä joka keskiviikko. Lenkin päätteeksi apteekki tarjoaa vitamiinijuomat
  • luontoelämysreitti Hoivakoti Henriikan pihalta Ystävyydenpuistoon. Reitin varrella toimintakortteja.
  • hyvinvointitapahtumia. Esimerkiksi senioreiden syysolympialaiset ja hyvinvointiaamut.

 

Voimaa vanhuuteen -suunnitelmia Keiteleellä:

  • penkkilenkki
  • ulkoiluystävätoiminta - ilmoittaudu mukaan !

 

Hankkeen pyrkimyksenä on myös osallistaa järjestöjä ja vapaaehtoisia mukaan toimintaan. Mikäli innostuit, otathan yhteyttä!

Keiteleen Voimaa vanhuuteen liikuttajaryhmä: liikunnanohjaaja Kalle Tenhunen, palveluohjaaja Auri Neijonen & kotihoidon fysioterapeutti Salla Isomäki

www.voimaavanhuuteen.fi

 

Ulkoiluystävätoiminta

"Hyvään vanhuuteen kuuluu mahdollisuus päästä ulos, hoitamaan asioita ja nauttimaan luonnosta. Kaikki eivät heikentyneen liikkumiskyvyn vuoksi pääse tai uskalla lähteä yksin ulos. Ulkona liikkumisen väheneminen lisää kotihoidon palvelujen tarvetta ja altistaa laitoshoidolle. Ulkoiluun ja liikkumiseen tulee kannustaa erityisesti niitä henkilöitä, joilla jo on liikkumiskyvyssä vaikeuksia." (Ikäinstituutti)

Ulkoiluystävä voi oman ehtimisensä mukaan auttaa ikääntynyttä ulkoilemaan. Apuna voi olla esimerkiksi kerran kuussa ja aina valitsemansa ajankohdan mukaan, sen verran kuin ehtii! Ulkoiluystävä valitaan vapaaehtoiselle ja ikääntyneelle kummankin toiveiden mukaan. Esimerkiksi ikääntynyt avustettava voi olla aivan naapurista, jottei vapaaehtoistoiminta kävisi työlääksi pitkien välimatkojen vuoksi.

Ulkoiluystäväksi voi alkaa kuka vain! Palveluohjaaja Auri Neijonen ja kotihoidon fysioterapeutti Salla Isomäki ovat käyneet Ikäinstituutin Ulkoiluystäväkouluttajakoulutuksen. Näin ammattihenkilöt voivat ohjata ja opastaa ikäihmisten avustuksessa, esimerkiksi apuvälineiden suhteen. Tällöin ulkoiluystävällä on varmuutta tekemisessään. Lisäksi kunta palkitsee vapaaehtoisia!

Ulkoiluystäväkoulutuksia järjestetään tarpeen ja halukkaiden mukaan. Ilmoittaudu mukaan, puh 0401475911 / Salla Isomäki. Yhdessä olemme enemmän!

Kuvagalleria
Yhteystiedot

Auri Neijonen

palveluohjaaja

Salla Isomäki

fysioterapeutti / kotihoito
Tiedostot