Sosiaalipäivystys

Sosiaalipäivystyksen tehtävänä on vastata sosiaalipalveluiden tarpeisiin äkillisissä sosiaalihuollon hätätilanteissa, joita ei voida virka-ajalla hoitaa tai siirtää seuraavaan arkipäivään. Tällaisia äkillisiä hätä- tai kriisitilanteita ovat esimerkiksi perheväkivaltatilanteet, lasten, vanhusten ja muiden hoitoa ja turvaa tarvitsevien heitteillejätöt, nuorten päihde- ja rikostilanteet, joihin poliisi on joutunut puuttumaan.

Yhteystiedot:

Sosiaalipäivystys

ohjaus- ja neuvonta

Hätäkeskus puh. 112