Talous- ja velkaneuvonta

Velkasi voivat olla suuret tai pienet ja velat voivat olla hoidossa tai perinnässä, mutta jos tunnet huolta taloudestasi, asioiden selvittämiseen kannattaa ryhtyä heti.

Vuoden 2019 alussa talous- ja velkaneuvonta siirtyy oikeusaputoimistojen järjestettäväksi. Kaikkien talous- ja velkaneuvojien yhteystiedot muuttuvat 31.12.2018 jälkeen.

Lähimpänä oleva oikeusaputoimisto ja sen sähköpostiosoite on 1.1.2019 alkaen:

Pohjois-Savon oikeusaputoimisto

pohjois-savo.velkaneuvonta@oikeus.fi

Voit vapaasti valita, mihin oikeusaputoimistoon otat jatkossa yhteyttä. Muiden oikeusaputoimistojen yhteystiedot löydät oikeus.fi -verkkosivulta oikeusapu -valikosta eli osoitteesta https://oikeus.fi/oikeusapu/fi/index/yhteystiedot.html, jossa ilmoitetaan myöhemmin myös talous- ja velkaneuvonnan puhelinnumerot.

Jos asiasi käsittely talous- ja velkaneuvonnassa on päättynyt ennen vuotta 2019, asiakastietosi eivät siirry oikeusaputoimistoon. Muista säilyttää erityisesti velkojen järjestelyä koskevat asiakirjasi.

Talous- ja velkaneuvonnan palvelut pysyvät muutoin ennallaan ja maksuttomina.

Talous- ja velkaneuvonta on lakisääteinen, asiakkaille maksuton palvelu, joka
- antaa tietoa ja neuvontaa yksityishenkilöille talouden ja velkojen hoidosta
- avustaa taloudenpidon suunnittelussa
- selvittää velallisen talouteen liittyvien ongelmien ratkaisumahdollisuuksia
- avustaa velallista velkojien kanssa käytävissä sovintoneuvotteluissa
- avustaa velkajärjestelylain mukaisten hakemusten laatimisessa tuomioistuimeen
- avustaa Takuu-Säätiön takaaman järjestelylainan hakemisesssa
- neuvoo ja avustaa velallista koko maksuohjelman ajan maksuohjelman hoitamisessa
- ohjaa asiakasta tarvittaessa hakemaan oikeudellista tai muuta tarvittavaa apua.