Toimeentulotuki

Toimeentulotuki on viimesijainen tuen muoto ja se on tarkoitettu tilapäiseksi tueksi taloudellisissa vaikeuksissa oleville henkilöille tai perheille.

Toimeentulotukihakemus löytyy täältä.

Toimeentulotukea määriteltäessä otetaan huomioon asumismenot ja ravinto- ja käyttömenot sekä perheen erityisistä olosuhteista johtuvat muut välttämättömät menot. Ravinto- ja käyttömenojen tuen suuruus riippuu mm. perheen koosta ja lasten iästä.

Normitettu eli laskennallinen toimeentulotuki lasketaan huomioitavien tulojen ja hyväksyttävien menojen erotuksena toimeentulotukilain ohjaamalla tavalla. Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki arvioidaan yksilöllisesti ja tapauskohtaisesti.

Vuoden 2017 alusta toimeentulotuki siirtyy Kelan hoidettavaksi.


Yhteystiedot

Hanna-Kaisa Harjula

Sosiaaliohjaaja

Päivi Rytkönen

sosiaalitoimiston palvelusihteeri