Toimeentulotuki

Toimeentulotuki on viimesijainen tuen muoto, jonka tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toimeentulo. 

Kansaneläkelaitos myöntää perustoimeentulotuen 1.1.2017 alkaen. Kunnat myöntävät täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea. Hakijan tulee aina ensin hakea Kelalta perustoimeentulotukea.

Ennen toimeentulotuen myöntämistä tulee hakijan selvittää oikeus ensisijaisiin etuuksiin kuten esim. sairauspäiväraha, asumistuki ja työttömyysturva. 

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisestä päättää kunta. Hakemus suositellaan tehtäväksi kirjallisesti tai toimistoasioinnilla. Hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa tiliotteet kuukauden ajalta ja tositteet kustannuksista joihin tukea haetaan. Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen tarve voidaan arvioida vasta sen jälkeen, kun hakijalle on ensin tehty Kelassa perustoimeentulotukea koskeva laskelma ja päätös. 

Täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen hakemus, tulostettava lomake.pdf

Täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen hakemus, sähköisesti täytettävä.dotx
Yhteystiedot

Hanna-Kaisa Harjula

Sosiaaliohjaaja

Päivi Rytkönen

sosiaalitoimiston palvelusihteeri