Vammais- ja erityispalvelut

Vammais-ja erityispalvelujen tarkoituksena on turvata asiakkaiden tasa-arvoinen kohtelu ja itsenäisen elämän mahdollisuudet sekä parantaa heidän yhteiskunnallista osallisuuttaan.

Wanha Meijeri2.jpg

Yhteystiedot

Susanna Suomela

Palveluvastaava; Ikääntyneiden asumispalvelut ja vammaispalvelut