Vammais- ja erityispalvelut

Vammais-ja erityispalvelujen tarkoituksena on turvata asiakkaiden tasa-arvoinen kohtelu ja itsenäisen elämän mahdollisuudet sekä parantaa heidän yhteiskunnallista osallisuuttaan.

Wanha Meijeri2.jpg

Yhteystiedot

Maija Siekkinen

ohjaaja

Maija-Leena Huuskonen

vanhus- ja vammaispalvelujohtaja

Tiina Sirainen

ohjaaja