Omaishoidon tuki
Vammaisen, pitkäaikaissairaan tai ikääntyneen henkilön kotona hoitamista varten voidaan myöntää omaishoidon tukea. Tukeen kuuluu hoitajalle maksettava hoitopalkkio sekä palveluita, joilla turvataan hoitajalle vapaa-aikaa hoitotyöstä. Rahallinen tuki on hoitajalle verotettavaa ja osalle myös eläketurvaan oikeuttavaa tuloa. Omaishoidon tuki myönnetään palvelutarpeen selvittämisen perusteella ja siitä tehdään päätös.

Omaishoidontuki haetaan kodinhoitopalvelujen lomakkeella.
Yhteystiedot

Auri Neijonen

palveluvastaava

Maija-Leena Huuskonen

vanhus- ja vammaispalvelujohtaja