Neuvonta ja palveluohjaus

Vammaispalvelut on tarkoitettu henkilöille, joille ei vamman tai pitkäaikaisen sairauden vuoksi löydy vastaavia palveluja kunnan peruspalveluista. Vammaisille tai pitkäaikaisesti sairaille kuntalaisille mahdollistetaan heille suunnattujen palveluiden avulla tasavertaiset toiminnan edellytykset muiden kuntalaisten tavoin. Päiväaikainen toiminta tukee itsenäisessä elämässä selviytymistä ja sen avulla edistetään sosiaalista vuorovaikutusta.

Kehitysvammaisten henkilöiden palvelut tuotetaan ensisijaisesti peruspalveluina, sitten vammaispalveluina ja erityishuoltona. Erityishuollolla edistetään kehitysvammaisen ihmisen selviytymistä päivittäisiistä toiminnoista, itsenäisyyttä ja sopeutumista yhteiskuntaan.

Kehitysvammaisuus tarkoittaa vaikeutta oppia ja ymmärtää uusia asioita. Erityishuoltolain mukaiset palvelut ovat vammaiselle maksuttomia.

myymälä_yksityiskohta.jpg