Palvelutarpeen arviointi
Palveluohjauksen yhteydessä asiakas ja työntekijä arvioivat yhdessä asiakkaan palvelutarvetta. Tämän jälkeen tehdään yhdessä asiakkaan kanssa palvelusuunnitelma.
Mukana suunnitelman teossa voiva olla myös asiakkaan omaiset ja tukihenkilöt.
Mikäli asiakkaan tilanteessa tapahtuu muutoksia , arvioidaan palvelutarpeita uudelleen.

Palvelut ja tuet määräytyvät palvelutarpeen arvioinnin sekä vammaispalvelulain tai kehitysvammalain perusteella.
Asiakassuhde käynnistyy yhteydenotosta palveluohjaukseen tai asiakkaan jättäessä vammaispalveluhakemuksen.