Päivä- ja työtoiminta

Tarjoamme asiakkaillemme päivätoimintaa, joka tukee ja ylläpitää elämässä selviytymistä. Asiakkaita ovat eläkettä tai vastaavaa tuloa saavat kehitysvammaiset, vammaiset ja mielenterveyskuntoutujat. Päivätoimintaa järjestetään päivätoimintakeskus Wanhalla Meijerillä ja se on kuntouttavaa, tavoitteellista, aktivoivaa ja vuorovaikutteista itsenäistä elämää tukevaa toimintaa. Päivätoiminta sisältää erilaisia käden taitoja vaativaa ja kehittävää toimintaa, liikuntaa eri muodoissa, keskustelua ja sosiaalisten taitojen harjaannuttamista.

Asiakkaille maksetaan päivätoiminnasta työosuusrahaa.

myymälä.jpg

Yhteystiedot

Marita Mykkänen

johtava ohjaaja (vammais- ja erityispalvelut)
Wanha Meijeri3.jpg