Liikuntapalvelut
Liikuntatoimen tehtävänä on kuntalaisten fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin ylläpitäminen tarjoamalla monipuoliset mahdollisuudet ja kannustamalla kuntalaisia omaehtoiseen liikunnan harrastamiseen.
Liikunta Facebookissa
Yhteystiedot

Kalle Tenhunen

liikunnanohjaaja
Terveisiä liikuntatoimeen
Ehdotus/palaute
Nimi
Yhteystiedot