Liikuntapalvelut

Liikuntatoimen tehtävänä on kuntalaisten fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin ylläpitäminen tarjoamalla monipuoliset mahdollisuudet ja kannustamalla kuntalaisia omaehtoiseen liikunnan harrastamiseen.


Liikunta Facebookissa
Yhteystiedot

Kalle Tenhunen

liikunnanohjaaja

Seppo Stranius

Palveluyhtiö Viisarit Oy, liikuntapaikkojen hoitaja
Terveisiä liikuntatoimeen
Ehdotus/palaute
Nimi
Yhteystiedot