Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto

Keiteleen kunnassa toimii nuorisolaissa säädetty, monialainen nuorten ohjaus- ja palveluverkosto. Verkosto koostuu 12 paikallisten ja alueellisten nuorten palveluiden edustajasta sekä mahdollisista vieraaksi kutsuttujen palveluiden edustajista. Verkosto kokoontuu 2 kertaa vuodessa ja sen kohderyhmänä ovat kaikki kunnassa asuvat nuoret, mutta verkosto ei käsittele yksittäistä nuorta koskevia asioita.

Verkoston tehtävänä on:

1) koota tietoja nuorten kasvu- ja elinoloista sekä arvioida niiden pohjalta nuorten tilannetta paikallisen päätöksenteon ja suunnitelmien tueksi;

2) edistää nuorille suunnattujen palvelujen yhteensovittamista, yhteisiä menettelytapoja nuoren palveluihin ohjaamisessa sekä tiedonvaihdon sujuvuutta;

3) edistää yhteistyötä nuorisotoiminnan toteutumiseksi.

Verkoston tietoon/ käsittelyyn voi tuoda ja ehdottaa asioita liittyen edellä mainittuihin tehtäväkokonaisuuksiin. Verkoston puheenjohtajana toimii sivistysjohtaja ja sihteerinä etsivä nuorisotyöntekijä.

Yhteystiedot

Emmu Nousiainen

nuoriso-ohjaaja ja etsivä nuorisotyöntekijä

Ville Ahonen

rehtori/ sivistysjohtaja